Şiir, resim ve fotoğraf yarışması düzenlendi Şiir, resim ve fotoğraf yarışması düzenlendi

Çalıştay ders koordinatörü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadiye Özer’in konuşmaları ile başladı.

Prof. Dr.Nadiye Özer,  üniversitelerin faaliyet alanlarından biri olan Topluma Hizmet kapsamında, toplumun ihtiyaçlarını ve önceliklerini gözeten, etkin ve sürdürülebilir toplumsal katkı faaliyetlerini gerçekleştirmede öğrencilerde toplumsal sorumluluk bilincinin uygulamaya aktarmak için bu yıl ilk kez  uygulanacak  “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi ile yerel sorunların çözümüne katkı sunarak mezuniyet öncesi hemşire adaylarının yaşam boyu öğrenme,  etkili iletişim kurma, etkili ekip çalışması ve eleştirel düşünme becerisi kazanımlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti. 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı  Prof. Dr. Nadiye  Özer; “Bu amaca ulaşmada desteklerini esirgemeyen  Erzincan Valisi Sayın Doç. Dr. Hamza Aydoğdu ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr.Akın Levent başta olmak üzere işbirliği yaptığımız ve yapacağımız tümpaydaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Prof.  Dr. Nadiye Özer konuşmasının sonunda “Erzincan Valiliği AR-GE Birimi ile işbirliği yapmalarında yol gösteren  Erzincan Vali Yardımcısı Sayın Yusuf İzci’ye; çalıştaya ve çalıştay sonrası yürütülecek projelere verecekleri destek için Erzincan Valiliği ARGE Birimi ve Gönüllü Gençler Derneğine teşekkür etti.

Çalıştaya 191 son sınıf öğrencisi katıldı. “Toplum Eğitimi”, “Akranımdan Öğreniyorum”,  “ÇevreBilinci”,  “Sosyal Sorumluluk - Çağın Gereksinimleri”,  “Hemşireliği Görünür Kılma”, “Hemşireliği Güçlendirme” ve  “Değerler” başlıkları altında ders yürütücüsü öğretim elemanlarının moderatörlüğünde yürütülen ve çalıştay yöneticileri  Prof. Dr. Nadiye  Özer,  Erzincan Valiliği ARGE birimi personelleri ve Gönüllü Gençler Derneği Yönetim kurulu üyeleri, grup çalışmalarına öneriler ile katkı sundukları grup çalışmaları sonrasında grup temsilcileri proje fikirlerini sundu. Ders kapsamında proje fikirleri doğrultusunda hazırlanacak projelerin bir sonraki aşamada ilgili paydaşlarla paylaşılacağı ve sonrasında uygulamaya geçileceği açıklandı.

Editör: Adem Küçükkaya