Hiç merak ettiniz mi Erzincanlılara neden hep Kor Erzincanlı denilir? Aslında bu deyimin  4 farklı versiyonu var. Gelin bu ortaya atılan efsanelere beraber bir göz atalım;

Aslında bu söylemin kör değil kor olarak söylendiği sıkça kulağınıza çalınmıştır. Dünden bu güne binlerce acı yaşayan Erzincan ciğeri kor gibi yandığı için bu söyleme sahip olmuştur. Bazı ilahi davaların farkına varılamaması sonradan pişmanlıkların ciğerde  kor gibi yanması anlamını taşımaktadır. Fakat zamanla bu söylemin yerini kör almıştır. Nasıl mı?

Erzincan Emniyeti çocukları suçtan koruyor Erzincan Emniyeti çocukları suçtan koruyor

İlk neden, Erzincan’da evlerin çok olmadığı dönemde ovalarda sıkça şiddetli esen  rüzgar bitmek bilmezmiş.  Bu sebeple göz gözü görmez kimse tozdan dumandan birbirini göremezmiş.

Bir diğer neden, Erzincanlıların yakınlarına karşı çekememezlik huyları olduğu hep söylenir. Hatta bunun için bir fıkra dahi vardır. Bir Erzincanlı Alaaddin’in sihirli lambasını bulur ve içerisinden çıkan cin kendisine “Dile benden ne dilersen ama ne dilersen karşındakine 2 mislini vereceğim” der. Erzincanlı düşünür sonra derki “1 küp altın istesem diğerine de 2 küp vereceksin, sen iyisi mi benim 1 gözümü kör et Fakat şu bir gerçek ki Erzincanlılar genelde dikkatsiz bir bakış açısına sahip olacak ki baktığı şeyi 3. seferde anca görür. Bu sebeple kendilerine kör Erzincanlı denilir.

Tabi tüm bu anlatılanlar işin esprisi. Aslında asıl neden ilahi bir körlükten kaynaklanmıştır.  Erzincan'ın eski insanlarının bir zamanlar kör Erzincanlı olarak adlandırılmaya başlamasının asıl nedeni Terzi Baba Hazretleridir. Yaşadığı dönemde insanlar tarafından hor görülmesinin yanı sıra kendisinde var olan o büyük keramet ve hikmetler Erzincan halkı tarafından anlaşılmamış. Öyle söylenir ki böyle bir zaatın varlığının değeri çok sonraları farkedilmiş. Bu sebeple Erzincanlılara kör Erzincanlı denilmeye başlanmış. O günlerden bugünlere Erzincanlılara kör Erzincanlı denilmeye devam etmiş fakat iş espri boyutuna vararak başka anlamlara bürünmüş.

Editör: Merve Kiraz