İLAN
REFAHİYE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/102 Esas
KARAR NO : 2023/74

Davacı FETHULLAH BERAT ÇOLAK aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davacının davasının KABULÜ ile; "1-Erzincan İli, Refahiye İlçesi, Avşarözü Mah./Köyücilt no:13hane no: 17 BSN:33 de kayıtlı Oğuzve Hayriye'den olma 11/11/2000 doğumlu, 43606094226 TC Kimlik nolu Fethullah Berat ÇOLAK'ın "Fethullah Berat" olan adının "BERAT" olarak DÜZELTİLMESİ ile nüfus kaydına BU ŞEKİLDE TESCİLİNE, "
Şeklinde 1 gün süreyle 1 kereye mahsus olmak üzere Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 03/07/2023

#ilangovtr Basın No ILN01856346