Müftü Gül mesajında şu ifadelere yer verdi; “06 Mart 2023 Pazartesi günü mübarek “Berat Kandilini” idrak edeceğiz.  ‘Beraet’ sözünün kısaltılmış şekli olan ve dilimizde de kullanılan “Berat” kelimesi sözlükte; borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan kurtulmak anlamına gelir. 

Dinî bir terim olarak ise; günahlardan arınmak, temize çıkmak, ilâhî af ve rahmete nâil olmak demektir. 
Allah’a kul olmanın mânevî zevkine ererek, hatâ ve kusurlarını itiraf eden, işledikleri günahların farkına vararak tevbe ve istiğfarda bulunan pek çok Mü’minin ilâhî rahmete kavuşup, günahlarından kurtulacakları ümit edildiği için bu geceye “kurtuluş gecesi” anlamında “Berat Gecesi” denilmiştir. 

Berat Kandili; Yüce Rabbimizin rahmet ve mağfiretine sığındığımız, kalplerimizi tövbe-istiğfar ile arındırdığımız Şaban ayının 15. gecesidir. 

Berat, Yüce yaratanın affına, rahmetine ve mağfiretine mazhar olma gecesidir. Rabbimizden tüm hatalarımız için bağışlanma dileyelim. Eşimize, çocuklarımıza, komşularımıza, bütün insanlığa karşı affedici olalım. Kırılan kalpleri onaralım, kin, nefret ve intikam duygularını bir kenara atalım. 

Yüce Allah’ımızın bizlere gönderdiği ilahi mesajlarına kulak vermekle, onun ahlaki erdemlerini hayatımıza yansıtmakla ancak bu mübarek gecenin bize sunduğu manevi iklimde beratımızı almış oluruz. 
Öyleyse; Yüce Yaratıcımızın ilahi mesajlarına kulak verip bu gecenin manevi ikliminden istifade edelim. Ahlaki erdemleri hayatımıza yansıtalım. Her türlü ayrımcılığı, bencilliği ve düşmanlıkları geride bırakalım. Hayatın geçici olduğunu, ölümün hak ve kaçınılmaz olduğunu düşünelim. Tek kurtuluş yolunun iman ve salih amel ile olacağını hiç hatırımızdan çıkarmayalım. İnsanı insan olduğu için sevip, Yaratandan dolayı hoş görüp dünyaya rahmet penceresinden bakalım. Etrafımıza kin ve nefret yerine, sevgi ve barış tohumları ekelim. 

“Şaban Ayının ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve tan yeri ağarana kadar, “Yok mu benden af dileyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musîbete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!” der.” (İbn-i Mâce, İkâme, 191) 
İdrak edeceğimiz Berat Kandili kendimizi bir daha gözden geçirmek, etrafımızdaki varlıklarla münasebetlerimizi değerlendirmek, Allah’a karşı olan görevlerimizin durumunu tespit etmek, hayatımızın çok hızlı seyreden akışı içinde fark etmediğimiz tavır ve hareketlerimizin muhasebesini yapmak için en güzel vesiledir. 

Bu kandillerin aydınlığını fırsat bilerek, çeşitli sebeplerle lekelenen kalplerimizi önce tevbe ve istiğfar ile temizlemeli; sonra da Allah sevgisi, insan sevgisi ve vatan sevgisi ile doldurarak iyi bir kul, olgun bir Mü’min olmaya gayret göstermeliyiz. Fitne, fesat, gıybet ve iftira gibi, bizi birbirimize düşman eden kötülüklerden uzak durmalı, dargınlık ve kırgınlıkları ortadan kaldırarak kucaklaşmalı, bir olmaya, diri olmaya çalışmalıyız. 

İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantısı yapıldı

Yine bu kandillerin ışığında, “Mü’minler ancak kardeştirler.” (Hucurât, 49/10), “...Parçalanıp bölünmeyin.” (Âl-i İmrân, 3/103) âyetlerindeki tavsiyeleri bir kere daha düşünerek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeli, düzen ve huzurumuzu bozmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. 

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kandil münasebetiyle ilimizin ve köylerimizin camilerinde Kur’an-ı Kerim, mevlid-i şerif okunarak, duâ, tevbe ve istiğfâr ile bu geceler ihya edilecektir. Bu mübarek gecede varsa kaza namazlarımızı, yoksa nafile namazı kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak, bol bol tevbe ve istiğfar etmek, insanlık ve kendimiz için hayır duada bulunmak gibi ibadetleri yapmayı tavsiye ediyoruz. Allah yaptığımız ve yapacağımız ibadetlerimizi kabul eylesin. Bilindiği gibi ülkemizdeki depremzedelere yönelik başlatılan yardım kampanyası devam etmektedir. Depremzedelerin yaralarını sarmak için bu güne kadar elimizden gelen gayreti gösterdiğimiz gibi bundan sonra da yardım elimizi uzatmaya devam edelim. 

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Erzincan’lı hemşehrilerimizin Berat Kandilini tebrik ediyorum. Bu gecede yapılan tüm duaların Milletimizin, İslam âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine, içinden geçtiğimiz zorlu süreçte vefat eden kardeşlerimizin rahmete nail olmalarına, yaralıların acil şifa bulmasına, yakınlarının ve milletimizin sabır ve metanetine vesile olmasını Cenâb-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”

Eyyup TAŞ

Editör: Merve Kiraz