.

Türkiye’nin genelinde olduğu gibi Erzincan’da da sivil toplum ve faaliyetleri zayıftır.

Din eğitimi alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin yanı sıra öğrencilere yönelik yurt hizmet veren, yaşlı bakım evleri kuran, eğitim kursları düzenleyen çok sayıda STK bulunmaktadır. 

Yine toplumsal konularda gösteriler organize ederek kamuoyu oluşturmaya çalışan STK faaliyetleri kamuoyunun malumu.

 Özellikle yaşadığımız son afette topladıkları bağışlarla deprem bölgelerine her türlü giyecek, yiyecek ve ihtiyaç malzemeleri taşıyarak canla başla çalışan STK’ lar alkışlanacak işler yaptılar.

Benim daha çok bahsetmek istediğim kültürel faaliyetleriyle ve düzenledikleri etkinliklerle toplumsal yaşama katkı sağlayan, kentin sorunlarına çözüm üreten, çevre bilinci oluşturan, tabiatı korumayı dert edinen, kültürel mirasa sahip çıkarak farkındalık oluşturan ve projeler üreten sivil toplum kurumlarıdır.

 Bu anlamda ilimizde bir elin parmaklarını geçmeyen sivil toplum kuruluşları nefes aldığımız, siyasetin dışında farklı şeylerin konuşulduğu farklı çıkış yollarının da olabileceğini gösteren kurumlar olarak önemli bir boşluğu dolduruyorlar. 

YAZARLAR BİRLİĞİ

Şehrimizin kültür hayatına katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarından biride Türkiye Yazarlar Birliği Erzincan Şubesi. 
 
Başkanlığını gazeteci yazar Halil İbrahim Özdemir’in yaptığı bu sivil toplum kuruluşu devamlılığı olan etkinlikler düzenliyor.

 Her hafta farklı bir konu ve uzmanı ile insanlar bir araya geliyor. 

Konular şehrimizde veya ülkemizde olup biten önemli güncel olaylardan veya başkaca bir alandan seçilebiliyor.

Tabi öncesinden sosyal medyadan duyuruluyor.
 
İş dünyasından insanlar, akademisyenler, esnaf, öğretmen ve vatandaşlar bir araya geliyor. Serbest bir tartışma ortamı oluşturularak konu üzerinden fikir alış verişi yapılıyor. 

Bu faaliyetlere çok sayıda bayanın ilgi göstermesi ayrıca önemli… 

İş insanlarımızdan Zübeyir Beşiktaş ve Erzincan eşrafından Cemil Seyyah bu organizasyonların müdavimleri…

Bende arkadaşım-ağabeyim Davut Kefçi ile beraber aksatmamaya çalışıyorum.

Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için bilgileriyle, zamanlarıyla çok fedakârlık eden insanlar var. 

Prof Dr. M. Abdullah Arslan, Şair Lütfü Şimşek yine roman yazarı Fatma Şahin, eğitimci yazarlar; Sevil Can, Beyza Bilyay, Serpil Baygın, Esra Karabina ve şair Özlem Çalık benim her hafta gördüğüm hiç bir şey beklemeden uzmanlıklarıyla katkı sağlayan gönüllüler.
 
SİVİL TOPLUM NEDEN ZAYIF

Ülkemizde ve özelde Erzincan’da çok sayıda ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren dernek ve vakıflar kuruluyor fakat ömürleri uzun olmuyor.

STK’ ların birçok sorunu olmakla beraber galiba en büyük sorunları siyasallaşmadan veya herhangi bir yere bağlı kalmadan kendi ayakları üzerinde durabilecekleri finans sorunlarıdır.

 STK’ lar yapı itibariyle alan el değil veren el konumundadır.
 
Katkı sağlamak için ekonomik sorunlarının olmaması gerekmektedir.

Demokrasi çıtası yüksek ülkelerde STK’ lara ciddi anlamda kaynaklar sağlandığı gibi iş dünyasından STK’ lara verilecek desteklerde de vergi indirimi gibi teşvikler sağlanmaktadır.

Zaman zaman faaliyetlerini yazdığım uzun yıllar yüksek kültür düzeyinde etkinlikler düzenleyen Birlik Vakfı Erzincan Şubesi’nin kapanması şehrimiz adına çok büyük bir eksiklik olmuştur.

Yine sivil toplumu önceleyen bir kuruluş olarak Erzincan Kent Konseyi Covid salgınından önce farklı toplum kesimlerini bir araya getirerek kent sorunlarına yönelik düzenlediği etkinliklerle şehir yaşamına bir canlılık getirmişti.

 Çağımız yönetim anlayışında birey yalnızdır ve güçsüzdür. 

STK’ ların bir araya getirdiği insanlar ancak bir sinerji oluşturabiliyorlar. 

Her şeyi devletten ve siyasetten beklememek için güçlü ve özerk STK’ lara ihtiyacımız var.