İlimizde yapılan yatırımlar bir ihtiyaca göre ve şüphesiz iyi niyet temelinde yapılmaktadır. Fakat yeterince sorgulanmadan, rasyonel ve kar zarar hesabı yapılmadan gerçekleştirilen planlamalar o an çözüm olarak görülse de zamanla bir soruna dönüşebilmekte.

Örneğin ilimiz için bir ihtiyaç olan ve yüksek standartlarda yapılan hava alanı, mevsim farkı gözetilmeden tip proje olarak uygulandığı için yazın soğutma, kışın ısıtma giderleriyle bir sorun olabilmekte...

Aynı şekilde gereksiz yere yapılan yüzlerce TOKİ konutları yarınlarda daha iyi yaşam alanları oluşturmak için belki de yıkılması gündeme gelecektir.

Her sorunun çözümü bir maliyet, yerine yenisinin konması ise bir ekonomi gerektirecektir.

80 yıl önce Munzur veya Keşiş Dağları’nın yamaçlarına taşınması planlanan Erzincan’ın ovaya kurulması 1992 depreminde çok büyük dramların yaşanmasına neden olmuştur.

Üniversite; hatalı yer tercihi ve ihtiyaç analizi yapılmadan açılan bölümleriyle sorun yaşamakta.

Aynı şekilde terminal binası...

Örnekler çoğaltılabilir…

Şüphesiz ilimizde çok güzel şeylerde yapılıyor. Amacımız, acımasızca eleştiri yapmak değil, özeleştiri yaparak bu gün yaptığımız şeylerin 50 yıl sonrası için sorun yaratmamasıdır.

Erzincan’da Belediye Başkanlığı yapmış Nedim Muradoğlu ismini bilmeyen ve hayırla anmayan kimse yoktur.

Neden?

50 yıl önce yaptığı şeyler bugün hala güncelliğini koruyor da ondan.

BU AMAÇLA

Vali Sayın Ali Arslantaş’ın Erzincan’a geldikten kısa bir süre sonra “Erzincan’ın Geleceğini Tasarlamak” adına ve tamamen proje bazlı düşünülerek tertiplenen “Erzincan 2023 Vizyonu Arama Konferansı”, iyi bir başlangıçtı.

Sivil toplum, odalar, kanaat önderleri, sanayici, iş adamı, akademisyen, turizmci, üniversite ve yerel yönetim temsilcileriyle beraber yaklaşık 100 kişi katılmıştı.

Bu programların kapsamı daraltılarak devamlılığı sağlanabilirse şüphesiz daha verimli olacaktır.

O gün programda Vali Bey’in ifade ettiği rahat, huzurlu ve kendinizi güvende hissedeceğiniz bir şehirde yaşamanın en önemli şartı “Düzenli Kentleşme”, bunun içinde işbirliğine, ortak akıl oluşturarak şehrin geleceğini birlikte planlamaya, vizyon oluşturmaya ihtiyacımız var cümlelerinin altını çizmiştim.

NAZIM İMAR PLANI