İLAN
T.C. ERZİNCAN AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1234 Esas

DAVALI : NIGORA JORAYEVA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Evlat Edinme davasının yapılan yargılamasında;
Yurtiçinde kayıtlı adresiniz olmaması nedeni ile tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceğiniz, süresi içerisinde cevap dilekçesi vermemeniz durumunda davacının, dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, varsa ilk itirazlarınızı ve delillerinizi cevap dilekçesi ile birlikte sunmanız, aksi halde cevap süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarınızı ileri süremeyeceğiniz, cevap dilekçeniz ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildirmeniz, elinizde olan delillerinizi dilekçenize eklemeniz ve başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayıcı açıklamada bulunmanızın zorunlu olduğu hususu ilanen tebliğ ve ihtar olunur.

#ilangovtr Basın NO: ILN01836137