MUAMMA ATIŞMA; AŞIK CAFER NARİNKALELİ', AŞIK BİNALİ KILIÇ, AŞIK YAŞAR DEMİROĞLU

MUAMMA ATIŞMA

 ÂŞIK NARİNKALELİ

Muamma ilmini gösterin canlar,
Direksiyon kırın biraz bu yana,
Cevaz verip sevmediği buyruğu,
Kulun yararına neydi insana.

AŞIK BİNALİ

Girişte güzeldir , soru boş değil,
Kanun gönderildi cümle cihana,
Boşanmak caizdir lakin hoş değil,
Bu soruya cevap olurmu sana.

ÂŞIK DEMİROĞLU

Muamma ilminden soru sormuştur,
Bizdeki maharet çıksın meydana,
Boşanmak isteyen arşı yarmıştır,
Cevabın arayıp baksan Kur'an'a

ÂŞIK NARİNKALELİ

Nilin sakin suyu götürdü sabi,
Firavun kasrına taşıdı tabi,
Yanan bir tandıra atılan Nebi,
Kim idi haberi veresin bana.

ÂŞIK BİNALİ

Nilin götürdüğü o körpe sabi,
Bir sandık içinde Musaydı tabi,
Musaydı tandıra atılan Nebi,
Anası sığındı yüce sultana.

ÂŞIK DEMİROĞLU

Musa peygamberi sepete koydu,
Firavun'un eşi sesini duydu,
Musa'idi yanan tandıra kaydı
Ateş gül bahçesi döndü Cinan'a.

ÂŞIK NARİNKALELİ

NARİNKALELİ'nin gönlü eridi,
Neydi doğumuyla bitti kurudu,
Kim kisrayı karalara bürüdü,
Namı tez yayıldı cümle cihana.

ÂŞIK BİNALİ

Binali der Resulullah yar idi,
Doğumuyla sâva gölü kurudu,
Kisralar yıkıldı kara bürüdü,
Nur geldi zulmeti etti virane.

ÂŞIK DEMİROĞLU

Demiroğlu Hakk yoluna kurbandı,
Sava gölü suyu gitti utandı,
Muhammed'le (SAV)kisra kana boyandı,
Son Peygamber hızla çıktı divana.