T.C. TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İ L A N


ESAS NO : 2019/80 Esas

Mahkememiz 07/09/2023 tarih 4 celse numaralı duruşmasında dosya kapsamında adresi meçhul olduğu anlaşılan davalılar hakkında TK28 Madddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Durusma Günü: 15/02/2024 günü saat:11:05 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, belirlenen gün ve saatte ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur. İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7. Gün tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar olunur.

Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
EFENDİ TANRIVER ALİ TANRIVER Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı)

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK KİŞİLER:
1-KASIM IŞIK
2-EMRAH TANRIVER
3- FİKRİYE TANRIVER
4-HASAN IŞIK
5-HAYDAR IŞIK
6-HÜSEYİN IŞIK
7-ŞANZİMET TANRIVER
8-UĞUR TANRIVER
9-ZEYNEP TANRIVER

#ilangovtr Basın No ILN01909344