Gülhane EAH çeşitli klinikler ihtiyacı 30 kalem tıbbi sarf malzeme alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhalenin yapılacağı yer : Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi İhale Salonu

Tarihi ve saati : 14.09.2022 - 10:00

İlan.gov.tr’de yer alan ihale ilanının detaylarına https://www.ilan.gov.tr/ilan/1034345/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-tibbi-sarf-malzeme-satin-alinacak  adresinden ulaşılabilir.