.

Türkler, yaklaşık 3000 yıllık bir devlet geleneğiyle tarihin başlangıcından beri devlet kuran Çin, Hint, Yunan ve İran gibi 5 milletten biridir. Bu devletlerden Çin hariç, diğerleri uzun yıllar Türk egemenliğinde kalmışlardır.

Örneğin, En az 1000 yıl Türkler tarafından yönetilen İran ve onun bugünkü başkenti Tahran, Büyük Selçukluların başkenti Rey şehrinin kurulduğu ilk yerdir. Ayrıca Hintliler 332 yıl Babürlüler tarafından, Yunanlılarise 400 yıl Osmanlılar tarafından yönetilmiştir.

Türk, bütün milletlerin kendisini,kendinde bulduğu numune-îimtisâldir diyen Ahmet Haşim’den yola çıkarsak, topraklarının tamamı veya bir kısmı sınırları içerisinde kalmış günümüzde yaşayan 50 devlet; 3 kıtaya hükmetmiş, 624 yıl tarih sahnesinde kalmışOsmanlı’dan bahsetmeden kendi tarihlerini yazamaz.

Durmuş Hocaoğlu; çok mühim, çok kritik, çok stratejik ve zorlu coğrafyanın Türkleri her zaman için kuvvetli olmaya mecbur bıraktığını, Türk’ün, mutlaka,her zaman ve her durumda. Devlet sahibi olması gerektiğini; çünkü devletsiz yaşayamayacağını belirtmiştir. Örneğin, Orhun Âbidelerinde Bilge Kağan; “Atalarımız Çin sarayını bastılar ve orada esir düştüler. Sonra 3 kişi Çin’den kaçarak dağa çıktılar, burada 7 kişi oldular ve yeni bir devlet kurdular.” der.

Türk Milletinin tarih boyunca hem devlet kurmada, hem yönetmede usta olduğunu dile getiren Kemal Tahir; Türk Milleti’nin tarih boyunca bayraksız ve devletsiz kalmamasını,Türkün çekirdeğindeki dinamizme ve devlet kurma yatkınlığına bağlar. Bu yatkınlık; halkın Türklerden oluşmadığıTolunoğulları, İhşitler ve Memlükler gibi farklı coğrafyalarda kurulmuş devletlerde de sorunsuz işler.

Ayrıca Osmanlıda, devletin başsız kalmaması ve sürekliliğinin sağlanması için Kırım Hanları, Osmanlı padişahlarının yedeği olarak görülmüştür. Sonraki yıllara baktığımızda sadece hanedanın değil, devletin de alternatifi düşünülerek, Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşı yıllarında devletin bekasının tehlikeye düştüğü 1913-1923 arasında, Balkanlarda; meclisi, bayrağı, başkenti, milli marşı olan 3 tane devlet (hükümet) kurulmuştur.

En büyük özelliği, tarih boyunca devletsiz kalmamak olan bu millet; her 500 yılda bir dünya tarihine damgasını vurmuştur: 1. asırda HUNLAR, 6. asırda KÖKTÜRKLER, 11. asırda SELÇUKLULAR, 16. asırda OSMANLILAR, inşallah 21. asırda da TÜRKİYE…

Günümüzde 7’si bağımsız, 15’i yarı bağımsız toplam 22 devleti olan başka bir millet,tarih sahnesinde yok!

Büyük gördüğümüz devletlerin Türkiye'ye gelerek sorunlarına çözüm aramalarının en büyük sebeplerinden biri - bizim farkında olmadığımız, fakat onların hiçbir zaman unutamadığı - kadim devlet geleneği ve sanatıdır...

Dolayısıyla devlet kurmanın sanatı olsa, bu sanatın üstadı, necip milletimiz olur vesselam…