.

Bebekler doğduğundan itibaren 2 yaşına kadar beyin gelişimi tamamlanır. Bu evrede tiroid

bozukluğu , metabolik hastalıklar gibi patolojiler taranarak eksik görülen hormonlar dışarıdan takviye

edilir. Çünkü bu aşamadan sonra tamamlanmış olan beyni çocuk ömrünün sonuna kadar kullanır.

Erken yürüme,erken konuşma gibi mental ve motor gelişimi önde olan çocuklar bildiğimiz üzere

geleceğin dehalarıdır. Burada problem oluşan çocuklarda ise otizm, mental retardasyon ,motor

gelişim problemleri ortaya çıkabilir. Aileler bu aşamada 1 yaşına kadar çocuğun kelime çıkartmasını, 2

yaşında ise kısa cümleler kurmasını takib eder. Yürüme ne kadar erken aylarda emeklemeden olursa

o kadar çocuk hızlı işlerini kendi görmeye başlar. Ancak emekleyen çocuklar için ise biran evvel

yürüteçler kullanılarak yürümesi sağlanmalıdır. 6 yaşında kimlik gelişimi tamamlandığından bu yaşa

kadar cinsel gelişim dahi aile tarafından düzgünce çocuğa aktarılmalıdır. Bu aşamalarda sorun

yaşanıldığında ilerde cinsel kimlik problemi, kişilik bozukluğu olan bireylerle karşılaşabiliriz.Bu

aşamada taciz veya tecavüzle karşılaşmış erkek çocuklarda cinsel organına karşı tepki meydana gelir.

Yaşı olgunlaşınca bu organdan kurtulmaya çalışabilir. Gördüğümüz üzere birçok erkek bireyin kadına

dönüşümü bu nedenledir. 6 yaşına kadar bu durum düzeltilebilirse çocuklar doğru cinsel kimlikleriyle

var olabilirler. Kız çocuklarında ise bu durum erkenden evden ayrılmayı , yanlış bireylerle evlenmeye

yönelmeyi getirebilir. Bu yüzden ebeveynler çocuklarını bu dönemde iyi takip etmelidir. İşte günümüz

toplumundaki gay tartışmaları,kadın cinayetleri aslında bu dönemlerin iz düşümüdür. Prenslerin,eski

Amerikan başkanlarının bile çocuklarla taciz kasetleri bulunan dünyamızda ebeveynlere çocuk

gelişiminde çok iş düşmektedir. Allah ‘ın verdiği bazı özellikler dışında 2 yaş ve 6 yaş dönemlerine

ebeveynler dikkat ederse doğru toplumlar doğru bireyler yetişir. Mason localarında kılıçlar altında

küçük erkek çocukları gelin edenler sonra toplumda gelişen patolojik bireyleri durduramazlar. Çünkü

kendini kadın olarak gören bir erkek birey kadınları koruyup kollaması gerekirken onlarla yarışır.

Gerektiğinde onları cinayetlerle yok etmeye çalışır. İslam topluluklarında kadın ve çocuk savaşta

olmaz. Günümüzde ise bunca İslam ülkesi Filistin’deki kadın ve çocukların bu bölgeden

uzaklaştırılmasına dair hiçbir hareket yapmamaktadır. Bu da kadınlaşan erkekleri göstermektedir.

Mental retardasyon olan çocukların gelişimine baktığımızda doğuştan değilse bu durum ebeveyn

dayaklarının, yanlış eğitimlerin buna neden olduğu görülmektedir. Çünkü çocuk eğitilerek topluma

kazandıralacak bir varlıktır. Onun da özgürlük alanları, tercihleri vardır. Bunlara baskı konulduğunda

bu çocuklarda öfke patlamaları gözlenir. Cinsel sapkınlıkların sonucunda ise toplumda Rock Hudson’la

ilk olarak çıkmış olan erkek erkeğe ilişkiyle yayılan AIDS , onun 30 kat hızlısı Coronavirüsle karşılaşırız.

Yani toplumdaki patolojik durumların kökü çocuk eğitimi ve gelişimindedir. Çocuk doktorlarının

,çocuk nörologlarının ,çocuk psikiyatristlerinin bu aşamada uyanık olup aile patolojilerini durduracak

tavırları sergilemeleri gerekmektedir. Aynı zamanda din adamlarının çocuk gelişiminde onlara

tacizlerle değil yaşama dair doğru bilgiler veren varlıklar olarak çocukların hayatlarında olması

önemlidir.

İyi çocuk,iyi gelecek ,güzel nesiller dileğiyle…