DÜZELTME İLANI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ERZİNCAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü Erzincan Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği Cevizli Köyü Erozyon Kontrol Projesi Makineli Arazi Hazırlığı  hizmet alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ıncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanmasında ve sunulmasında, düzeltilen maddenin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası

: 2023/401228

1-İdarenin

a) Adresi

13 Subat Caddesi 24040 ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN

b) Telefon ve Faks Numarası

: 4462235757 - 4462143999

2-İhale Konusu İşin Adı

:Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü Erzincan Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği Cevizli Köyü Erozyon Kontrol Projesi Makineli Arazi Hazırlığı

3- İhale Dökümanının Görülebileceği İnternet Adresi:

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4-Düzeltilen Madde ve/veya

   Maddeler 

 

:3-a: İhale Tarihi ve Saati: 08.05.2023/10.00 şeklinde düzeltilmiştir.

#ilangovtr Basın No ILN01818726