Düzenlenen basın toplantısının ana teması, son zamanlarda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile ilgili basında yer alan bazı haberlerde kullanılan yanlış bilgilerdi. Basın açıklamasını yapan Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Öztekin Algül, son zamanlarda basında yer alan “fakültemizin bazı ana bilim dallarında öğretim elemanı olmadığı ve bilimsel toplantı yapmada yetersiz kaldığı” şeklindeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Dekan Algül, aksine tüm ana bilim dallarında öğretim elemanlarına sahip olduklarını ve pandemiden dolayı aksaklığa uğrayan bilimsel toplantıların da pandemi sonrası artarak devam ettiğini söyledi.

Dekan Algül, yine basında eczacılık fakülte ile ilgili giderek aratan öğrenci sayısının, fiziki ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığı, şeklindeki bilginin de sadece eczacılık fakültelerinin değil, öğrenci sayısı aratan her fakültenin problemi olduğunu ve çözümü için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca basındaki haberlerin sadece birkaç eczacılık fakültelerinin raporlarına dayandırılmasını eleştiren Algül, bu tip haberlerin mümkün oldukça daha kapsayıcı raporlara dayandırılması gerektiğini vurguladı.

Dekan Algül, basındaki eleştirilere getirdiği açıklamaların yanı sıra, her ne kadar da haksız ithamlara maruz kalsak ta meslekle basında yer alan haberlerin ve eleştirilerin eczacılık eğitimindeki eksikliklerin giderilmesi açısından elzem olduğunu söyledi. Dekan Algül, son olarak eczacılık eğitimin geliştirilmesi için yaptıkları ve yapmakta oldukları projeler hakkında bilgi vererek, yapılması gerekli olan çalışmalara da değindi.

Gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından hazırlanan öğrenci tercihlerine yönelik “tanıtım broşürü” basın mensuplarına dağıtıldı.