36 AYLIK GENETİK TESTLERİ İÇİN SONUÇ KARŞILIĞI LABORATUAR HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

EBYÜ Giyim malzemesi satın alacak EBYÜ Giyim malzemesi satın alacak

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 06.04.2023 - 14:00

İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adresi: ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ /ŞEHİR HASTANESİ H BLOK İHALE SALONU

İlan.gov.tr’de yer alan ihale ilanının detaylarına https://www.ilan.gov.tr/ilan/1141600/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-laboratuvar-hizmeti-alinacaktir adresinden ulaşılabilir.