Elazığ Merkez Ataşehir Mahallesi 1242 Ada 1 Parselde Bulunan taşınmaz Üzerine 8 Derslikli Anaokulu Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

Koruyucu kıyafet satın alınacak Koruyucu kıyafet satın alınacak

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 07.02.2023 - 10:00
İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):  Elazığ İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu. Çayda Çıra Mahallesi Emsal Sokak No:9 ELAZIĞ / Merkez
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İlan.gov.tr’de yer alan ihale  https://www.ilan.gov.tr/ilan/1114592/ihale-duyurulari-yapim-ve-insaat-ihaleleri-okul-yaptirilacaktir  adresinden ulaşılabilir.