Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortalarının Yaptırılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 26.01.2023 - 14:00
İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

Koruyucu kıyafet satın alınacak Koruyucu kıyafet satın alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ihale ilanının detaylarına https://www.ilan.gov.tr/ilan/1113555/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-sigortacilik-hizmeti-alinacaktir   adresinden ulaşılabilir.