T.C.
ERZİNCAN
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/7 SATIŞ

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
850.000,00 1 Taşıt 24 AAG 004 Plakalı , 2018 Model, DACIA Marka , DUSTER PESTIGE 1.5 DCI 4x4 (110) tipi Tipli , K9KG658R ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2023 - 13:33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2023 - 13:33
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/09/2023 - 13:33
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/10/2023 - 13:33

10/07/2023 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın No ILN01864805