Tıbbi Sarf Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

Haşere mücadelesinde kullanılmak üzere zirai ilaç satın alınacak Haşere mücadelesinde kullanılmak üzere zirai ilaç satın alınacak

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 28.02.2023 - 14:00

İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adresi: Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü İhale Odası

İlan.gov.tr’de yer alan ihale ilanının detaylarına https://www.ilan.gov.tr/ilan/1132018/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-tibbi-sarf-malzeme-satin-alinacaktir  adresinden ulaşılabilir.