AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan’ın 6. Bölge teşviklerinden yararlanmasını sağlayan +1 uygulamasının, 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı, 6. Bölge kapsamında bir yıl süre ile uzatıldı.

Yatırımcıları Erzincan Organize Sanayi Bölgesine davet eden Milletvekili Karaman, “Türkiye’nin doğusundan Dünyaya açılan penceresi olan Erzincan OSB yatırımcılarını bekliyor” dedi.

Erzincan’ın Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında 6'ncı bölge desteklerinden faydalanma süresinin uzatıldığını belirten, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, "Taleplerimize olumlu karşılık veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Genel Başkan Vekilimiz Sayın Binali Yıldırım’a Erzincan’ımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Erzincan’ın da aralarında bulunduğu 24 il Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki organize sanayi bölgesi (OSB) veya endüstri bölgelerindeki yatırımlara 6'ncı bölge desteklerinin sağlanması 2021 yılıyla beraber sona erecekti. 28  Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan kararla birlikte 6'ncı bölge teşviklerinin 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

"6'NCI BÖLGE TEŞVİKLERİ ERZİNCAN İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"

Uzatılma kararının memnuniyet verici olduğunu belirten Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, "OSB'lerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatın artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına katkı sunan Cazibe Merkezleri Programı'nın uzatılması taleplerimizi her platformda dile getirdik. Sanayisi ile büyüyen Erzincan’ımızın büyüme hızının düşmemesi için bu desteğin önemini her daim vurguladık. Süre uzatımı konusundaki taleplerimiz ve girişimlerimiz olumlu sonuçlanarak 6'ncı bölge teşviklerinin 1 yıl daha uzatılması kararı Resmi Gazete ‘de yayımlandı. 6'ncı bölge teşvikleri ilimiz için büyük önem arz ediyor. Taleplerimizi olumlu değerlendiren ve sürenin uzatılmasına karar veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz son başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ilgileri ve destekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

29 Aralık 2021 tarih ve 31704 sayılı resmi gazete ile yayımlanan cazibe merkezleri programları kapsamında yatırımların desteklenmesi hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına 193 sayılı kanunun geçici 80’ inci 474 sayılı kanunun 2’nci 3065 sayılı kanunun 13’üncü ve geçici 37’inci 4706 sayılı kanunun ek 3’üncü 5084 sayılı kanunun ek 1’inci ve 5510 sayılı kanunun  ek 2’inci maddeleri ile 5520 sayılı kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

Cazibe Merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesi hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karada,

MADDE 1. 2.1.2018 tarih ve 2018/11201 sayılı bakanlar kurulu kararı ile yürürlüğe konulan cazibe merkezleri programı kapsamında yatırımların desteklenmesi hakkında kararın 1’ inci maddesinin 3’ üncü fıkrasında yer alan 31.12.2021 ibaresi 31.12.2022 şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 Aynı kararın Ek 1’inde yer alan cazibe merkezleri programı kapsamındaki iller başlıklı listeye mevcut 20’inci sıradan sonra gelmek üzere 21’inci sıra eklenmiş ve diğer sıralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

MADDE 3 Bu karar yayım tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 4 Bu karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

6’INCI BÖLGEDE YATIRIMLAR;

KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI:

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmeyeceği;

GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ:

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisi ödenmeyeceği;

VERGİ İNDİRİMİ:

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanacağı;