Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon toplu taşımaya ağırlık verilmesi gerektiğini belirterek; “Toplu taşıma sistemi; insanların ulaşım taleplerini karşılamak üzere zaman ve mekân içinde toplu olarak yer değiştirmelerini sağlayan öğeleri, bunların özelliklerini ve aralarındaki ilişkileri içeren bir bütün olarak tanımlanabilir. Günümüzde kent içi ulaşımın önemli bir kısmı toplu taşımacılıkla yapılmaktadır. Son dönemlerde ilimizde trafik sorunu gitgide artmaktadır. Bu sorunla beraber otopark sıkıntısı ve çevre kirliliği önemli oranda artış göstermektedir. İlimizde gerek toplu taşıma ücretleri gerekse ticari taksi ücretleri ülkemizdeki fiyat ortalamasının altında seyretmektedir. Toplu taşıma ucuzdur. Hususi araçtaki benzin ve gerekirse otopark gibi bedellerin ödenmemesi kişilere maddi açıdan da fayda sağlamaktadır. Öte yandan kış aylarında kaza oranlarında yükselme olduğundan trafiğin seyrek olmasının kaza oranlarını düşürecektir.

Ülkemizde akaryakıt fiyatlarının yüksek olması toplu taşıma sisteminin ülke ekonomisiyle büyük oranda ilişkili olduğu görülmektedir.  Çeşitli alt sistemleri ve öğeleri bünyesinde barındıran toplu taşıma sisteminin kullanılması birçok yönden yarar sağlamaktadır. Bunlar;

Erzincan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Erzincan'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Kent içinde ekonomik bir kullanım alanı yaratmak;

Yolların sadece otomobil taşımacılığı yapmasının önüne geçerek, esas olarak insanların taşınması amacına hizmet etmek;

Her kesimden insanlara hizmet vermek;

Enerji tasarrufu açısından etkili bir sistem yaratmak;

Kent içi toplu taşıma sisteminin ürettiği çevresel kirleticiler düşük düzeyde olduğu için dengeli bir çevre oluşumuna katkı sağlamak ve

Toplu taşıma sisteminde kullanılan araç sayısı, özel araçlara göre az olduğu için yedek parça ve yan sanayi açısından ülke ekonomisine katkı sağlamak.

  Toplu Taşıma araçlarını kullanarak hem trafikten hem de otopark aramaktan kaynaklanan zaman kayıplarını önlemiş olursunuz.

Toplu taşımacılığın kentlerimizde ekonomik, sosyal ve çevresel bu faydalarını inceledikten sonra toplu taşımacılık konusunda vatandaşlarımızın bu konu üzerinde hassasiyetle durmalarını gerekmektedir” dedi’’