AĞRI ORMAN FİDANLIK ŞEFLİĞİ 2023 YILI FİDAN VE TOHUM ÜRETİMİ, BAKIMI ve SEVKİYATI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

Park Ve Bahçeler Müdürlüğü beton satın alacak Park Ve Bahçeler Müdürlüğü beton satın alacak

İhale (son teklif verme) tarih ve saati:  29.03.2023 - 14:00
İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adresi: ERZURUM FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU

İlan.gov.tr’de yer alan ihale ilanının detaylarına https://www.ilan.gov.tr/ilan/1140319/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-fidan-ve-tohum-uretimi-ile-bakimi-hizmeti-alinacaktir   adresinden ulaşılabilir.