Fen Fakültesi A-A1-A2 Bloklarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

İhale (son teklif verme) tarih ve saati:  04.04.2023 - 10:00

İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adresi):   Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

Alt yapı sunucu storage ve malzemeleri satın alınacak Alt yapı sunucu storage ve malzemeleri satın alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre ayrıntılı bilgiye https://www.ilan.gov.tr/ilan/1140540/ihale-duyurulari-yapim-ve-insaat-ihaleleri-bina-isleri-yaptirilacaktir     adresinden ulaşılabilir.