Alüminyum Sülfat mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 04.04.2023 - 14:00

Klima santralleri filtresi satın alınacak Klima santralleri filtresi satın alınacak

İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):  ESKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

İlan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre ayrıntılı bilgiye https://www.ilan.gov.tr/ilan/1141073/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-aluminyum-sulfat-satin-alinacaktir     adresinden ulaşılabilir.