Sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan fiziki ve teknolojik altyapının oluşturulması ve iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, uluslararası uygun katma değeri yüksek üretim yapılması, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması amacıyla 2021 yılı Finansman Desteği Programı kapsamında onaylanan üç projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Bu sözleşmeler kapsamında hayata geçirilecek yatırımlar tabii kaynakların işlenmesi yolunda bölge adına büyük bir adım olacak.

Erzincan’da faaliyetlerini sürdüren Cetaş Ltd.Şti. ile imzalanan sözleşme kapsamında “Arduvaz Madeni İşleme Tesisi Kurulması ile Doğal Kaynakların Ekonomiye Kazandırılması ve Rekabet Gücümüzü Geliştirme” Projesi uygulanacaktır. Firma birçok alanda kullanımı olan arduvaz madeninin ülkemizdeki ilk işleme tesislerinden birinikurmayı planlamaktadır. Proje ile atıl kalmış madenlerin katma değeri yüksek ürünler haline getirilmesiyle ülke ekonomisine katkıda bulunulacağı gibi oluşturulacak yeni istihdam olanakları ile de cari açığın kapatılmasına katkı sağlanacak.

Bims üretiminde 10 yılı aşkın tecrübe sahibi olan ve Erzurum’da faaliyet gösteren İlim İnşaat, ponza üretiminde Ar-ge çalışması dahilinde bölgenin önemli bir markası olmaya aday olup, üretim tekniğinde ulusal standartlar üstünde bir yapıya sahiptir. İlim İnşaat tarafından yürütülecek “Ponzadan Bimse Dönüşümünde Katma Değer Artışı” isimli proje kapsamında ihtiyaç duyulan fiziki alt yapı kurularak verimliliğinçok daha üst düzeye çıkarılması ve rekabet gücünün artırılması planlanmakta.

Erzurum’un Karaçoban ilçesi Burnaz köyünde bulunan 1250 dönüm torf maden ocağı sahası makine ekipman eksikliği nedeniyle kullanılamamaktadır. Aktif olmayan bu ocaktaki doğal kaynak işlenememekte, gerek bölgeye gerekse ülke ekonomisine katkısı yeterli seviyede olmamaktadır. Turba Madencilik Ltd. Şti. proje kapsamında gerekli donanımları elde ederek maden ocağını faaliyete geçirecek, yıllık 10 bin metreküp torf madeni üreterek bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak.

İşlenmesi henüz ülkemizde yapılamayan doğal kaynakların kurulacak tesislerde işlenmesiyle ithalata bağımlılık ve döviz kurundaki dalgalanmalara olan hassasiyet azalacaktır. Ayrıca yapılacak olan yatırımların çarpan etkisiyle bölgede diğer sektörlerdeki yatırımların da tetiklenmesi hedefleniyor.