Sanayi ve Teknoloji İş birliği Kurulu (SANTEK) tarafından 16-17 Mart 2022 tarihinde düzenlenecek olan ‘Ar&Geİnovasyon ve Kariyer Günleri’ etkinliği içerisinde yer alan ‘Erzincan İçin Fikrim Var’ ödüllü fikir yarışmasının başvuru süreci başlamıştır.

Başvuruları 25 Şubat’ta sona erecek olan fikir yarışması ile ilgili ayrıntılı bilgiler fikrimvar.erzincan.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

Görsel ve yazılı basında, sosyal medya ve internet hesaplarında duyuruların yapılması katılımın sağlanmasını daha da artıracaktır.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgi aşağıdadır;

Yarışma Kuralları,

 • Yarışmada yaş sınırı olmayıp her yaş ve meslek gurubu katılabilir.
 • Bir kişi yalnızca 1 adet fikirle başvurabilir. Birden fazla başvurular tespit edilmesi durumunda diskalifiye edilecektir.
 • Yarışmaya katılan her katılımcı fikir haklarından vazgeçmiş sayılır.
 • Yarışmaya müracaatlar 25 şubat 2022 Cuma günü saat 24.00 itibari ile sona erecektir.
 • Yarışmada ilk 20 fikir arasında giren katılımcılar fikirlerini istenilen tarihlerde değerlendirme komitesine sözlü olarak sunacaktır.
 • Dereceye giren ilk 3 katılımcıya 16 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek olan AR-GE İnovasyon ve kariyer günlerinde ödülleri takdim edilecektir.

Değerlendirme Kriterleri;

 • 1 – Özgün Değer – 40 puan
 • Proje önerisi Erzincan ilinde ne gibi eksikleri ortaya koymakta, bu eksikliklerin giderilmesi veya problemlerin çözümüne yönelik özgün ve yaratıcı/yenilikçi öneriler sunmaktadır
 • 2 – Yöntem – 20 puan
 • Projede uygulanacak yöntem(ler) öngörülen hedeflere ulaşmaya ne kadar uygundur?
 • 3 – Proje Yönetimi ve Planlanması– 20puan
 • Projede öngörülen iş‐zaman planlaması projenin yürütülmesi için ne kadar uyumludur? Projenin başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında alınması öngörülen tedbirler (B Planı) ne ölçüde gerçekçi ve uygulanabilirdir?
 • 4 – Kazanımlar ve Yaygın Etki – 20 puan
 • Projede elde edilmesi öngörülen çıktıların Erzincan ilinde sorunları çözme potansiyeli ne düzeydedir? Proje başarıyla gerçekleştirildiği takdirde tescil, faydalı model, lisans, yeni şirket kurulması, yerel ürünlerin pazarlanması, yeni proje üretilmesi, farklı bilim / teknoloji alanlarında kullanılabilme v.b. gibi çıktı ve sonuçların elde edilebilme potansiyeli ne düzeydedir?
 • NOT: 60 Puan altında kalan fikirler sıralama dışı bırakılacaktır. Özgün değer puanı 20 puan altında kalan fikirler değerlendirme dışıdır.

Ödül;

 • Yarışmaya katılarak dereceye giren ilk 20 kişiye SANTEK tarafından düzenlenmiş başarı belgesi
 • İlk üç için
 • 1.’ye 10.000 Türk Lirası
 • 2.’ye 5.000 Türk Lirası
 • 3.’ye 3.000 Türk Lirası para ödülü ile birlikte plaket takdim edilecektir.

Komşu ilde inanılmaz görüntüler Komşu ilde inanılmaz görüntüler

https://fikrimvar.erzincan.gov.tr/index.php/afis/