Toprağından birçok başarılı insan fışkıran Erzincan  Türkiye’ye 3 Başbakan kazandırdı. 

Erzincanlı bu başbakanlar kimlerdi bilmeyenler için bir göz atalım;

Şemsettin Günaltay

günaltay_1280x720

1949 yılında Hasan Saka'nın istifası üzerine başbakanlığa getirildi ve Demokrat Parti iktidarına kadar bu görevini sürdürdü.
Türkiye Cumhuriyeti 18. Hükümeti ve tek partili dönemin son Başbakanı

Mehmet Şemsettin Günaltay, 1883 tarihinde Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde doğmuştur. Babası müderris İbrahim Edhem Efendi, annesi Sâliha Hanım idi. Küçük yaşta İstanbul’a gelerek önce Üsküdar’da Ravza-i Terakki Mektebi’nde, sonra Vefa İdâdîsi’nde okudu. Arkasından, Cumhuriyet devrinde adı ‘Yüksek Öğretmen Okulu’ olarak değiştirilecek Dârülmuallimîn-i Âliye’ye devam ederek, 1905’te bu okulun Fen Şubesi’nden birincilikle mezun oldu. Özel olarak Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi.

Meslek hayatına İstanbul Dârüşşafaka’da ‘Hendese Muallimliği’ (geometri öğretmenliği) ile başlayan Mehmet Şemsettin, daha sonra Kıbrıs İdadisi’nde öğretmenlik, müdür muavinliği ve müdürlük yaptı. Sonra 1909 yılında gönderildiği Lozan Üniversitesi Doğa Bilimleri Bölümününü 1910 yılında bitirdi. Yurda dönünce Midilli İdadisinLiselerinde müdürlüklerinde bulundu. Bu sırada tanıştığı Ziya Gökalp‘in etkisiyle Türk tarihini araştırmaya başladı.

1915 yılında İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesi Türk Tarihi ve İslâm Kavimleri Tarihi profesörü oldu. Süleymaniye Medresesi’nde Dinler Tarihi ve İslâm Felsefesi okuttu. 1919’da ise Edebiyat Fakültesi İslâm Kavimleri Tarihi ve Süleymaniye Medresesi İslâm Felsefesi müderrisliklerine tayin oldu. 1924 yılında İlahiyat Fakültesi’nin kuruluşunda bu fakültenin başına getirildi.

1914 yılında Osmanlı Meclis-i Mebusanı Ertuğrul Sancağı’ndan Bilecik Mebusu seçilerek siyasî hayata atılmıştır.1920 yılında Meclis-i Mebusan dağılana kadar bu görevde kaldı. 1918’de Meclis-i Mebusan idare memuru oldu. I. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan ve harp sorumlusu olarak İttihat ve Terakkî ileri gelenlerini sorgulayan Divan-ı Harp komisyonunda yer aldı. Mütareke günlerinde İstanbul Darülfünûnu’nda millî davayı kuvvetle savunan ve gençlere yol gösteren hocalardan biri olmuştur. Ankara’da millî hükûmet kurulduktan sonra, İstanbul Belediye Meclisi’nde üyelik ve başkan vekilliği yaptı. Bu arada, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nde görev aldı.

Şemsettin Günaltay, Mustafa Kemal’in isteği ile, 1931’de ‘Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’ adıyla kurulup 1933’te ‘Türk Tarih Kurumu’ adını alan kurumun kuruluşundan itibaren kurucu üyesi olmuş ve 1941’de bu kurumun başkanlığına seçilerek bu görevini vefat etmiş olduğu 1961’e kadar, 20 yıl sürdürmüştür.

Şemsettin Günaltay, fen ve tabii ilimler öğrenimi gördüğü halde, tarihçi olmayı tercih etmiş ve çalışmalarını bu alana yöneltmişti. Daha ilk görev yıllarında iken İslâm düşüncesi ve tarihi üzerine yazılar yazmaya başlayan Günaltay, bu yöndeki makalelerini 1909 yılından itibaren ‘Sırât-ı Müstakîm’ ve daha sonra ‘Sebilürreşad’ adlı haftalık dergilerde yayımlamış ve böylece dönemin modern İslâmcıları arasında yer almıştır.

1923-1950 yılları arasında Sivas Milletvekilliği, 1950-1954 yılları arasında Erzincan Milletvekilliği yaptı. 1949 yılında Başbakan Hasan Saka’nın istifası üzerine 18. T.C. Hükûmetini kurmuş ve 15 Ocak 1949 ile 22 Mayıs 1950 tarihleri arasında, Demokrat Parti iktidarına kadar da Başbakanlık görevini sürdürmüştür.

Şemsettin Günaltay, 1961’de İstanbul senatörü seçildi, ancak göreve başlayamadan 19 Ekim 1961 tarihinde İstanbul Ortaköy Şifa Yurdu’nda prostat kanserinden 78 yaşında öldü. Vasiyeti üzerine Ankara’da Cebeci Asri Mezarlığı’nda kızının yanında toprağa verildi.

Kitaplarından bazıları:
1910 – Fennin En Son Keşfiyâtından
1915 – Zulmetten Nura
1916 – Hurafattan Hakikata
1924 – İslam Dini Tarihi
1922 – Tarih-i Edyan
1922-24 – Mufassal Türk Tarihi
1923 – Felsefe-i Ulâ. İsbat-ı Vacib ve Ruh Nazariyeleri
1923 – Maziden Atiye
1923 – Müntehap Kıraat
1923-26 – İslâm’da Tarih ve Müverrihler

Yıldırım Akbulut

akbulutt_1231x960

Erzincan - 1935 doğumlu.

17.18.19. Dönem Erzincan ve 21. Dönem Ankara Milletvekili
Anavatan Partisi Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyet Hükümeti 47. Başbakanı.

Yıldırım Akbulut 15 Kasım 1935'de Erzincan'da dünyaya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı. Başbakanlık ve Anavatan Partisi Genel Başkanlığı görevini 1989–1991 yılları arasında sürdüren Akbulut, 1987–1989 ve 1999–2000 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlenmiştir.

ANAP'ın kuruluşunda Erzincan teşkilatını oluşturan ve il başkanlığı görevini üstlenen Akbulut, 1983 seçimlerinde ANAP Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Özal hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapan Akbulut, iki kez de TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.

TBMM Başkanı iken Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Başbakanlığı üstlenen ve daha sonra ANAP Genel Başkanlığı'na seçilen Akbulut, bir buçuk yılı aşkın süre Başbakanlık'ta bulunduktan sonra kongre yarışını Mesut Yılmaz'a karşı kaybederek genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı.

Akbulut, 20. Dönem seçimlerinde Erzincan'dan milletvekili seçilememiş, sonraki seçimlerde ANAP Ankara Milletvekili olarak Parlamento'ya girdi ve Meclis Başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanlığı'na da aday olan Akbulut, 1992 yılında da dönemin Cumhurbaşkanı Özal'ın istemiyle 17 arkadaşıyla birlikte ANAP'tan istifa etmiş, ancak bir süre sonra partiye dönmüştü.

Binali Yıldırım

yıldırım_1280x852

Refahiye - 1955 doğumlu.

Ak Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 65. Hükümeti ve Parlementer sistemin son Başbakanı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk TBMM Başkanı

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’nde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nde asistan ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmelerinde Genel Müdürlük görevinde bulundu. Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO'yu alanında dünyanın en büyük şirketleri arasına soktu.1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü" tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

Binali Yıldırım, 58. Hükümet, 59. ve 60. Hükümetler dönemlerinde Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve TBMM 22. Dönem AKP İstanbul ve 23. Dönem AKP Erzincan milletvekilliği görevlerinde bulundu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Temmuz 2011’de açıkladığı “Ustalık Kabinesi” olan 61. hükümette Binali Yıldırım, Türkiye'nin 71. Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Bu göreve 4. kez getirilen ilk bakan oldu.

2007’den bu yana İsveç’te bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyesi olan Binali Yıldırım’a verilen fahri doktora unvanları şunlardır:

20 Temmuz 2006 Girne Amerikan Üniversitesi,
19 Haziran 2009 Samsun 19 Mayıs Üniversitesi,
7 Mayıs 2010 Cumhuriyet Üniversitesi,
29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi,
28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi.
12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi,
20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi,
23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi,
6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi,
2 Aralık 2012 Dünya Denizcilik Üniversitesi.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

1 Kasım 2015 seçimlerinde İzmir Milletvekili seçildi. 24 Kasım 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 64. Hükümet kabinesinde Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirildi.

Bakanlığı döneminde gerçekleştirdiği önemli projeleri;

2003 – 2013 yılları arasında 17.500 km bölünmüş yol inşaatı

2002 yılında 26 adet olan aktif havalimanı sayısının 55’e çıkarılması

Ankara – Eskişehir, Ankara – Konya, Ankara – İstanbul Yüksek Hızlı Tren projeleri

Marmaray projesi ile İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarının denizaltından demiryolu ile birbirine bağlanması,

İstanbul’un iki yakasını denizin altından birbirine bağlayacak olan Avrasya Tüneli

3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü)

İstanbul – İzmir Otoyolu ve dünyanın en uzun asma köprülerinden biri olan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü

1213 km Yüksek Hızlı Tren demiryolu hattı inşası, 9350 km konvansiyonel demiryolu hattının yenilenmesi

Avrupa’nın en büyük konteyner limanlarından biri olan Çandarlı Limanı

Dünya’nın en büyük havalimanlarından biri olacak olan İstanbul 3. Havalimanı

Dünyada %5 büyüyen havacılık sektöründe Türkiye’de %15 lik büyüme

19 Mayıs 2016 tarihinde yapılan AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısında, 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılacak olan AK parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Parti Genel Başkanlığa aday gösterildi. AK Parti 2.Olağanüstü Büyük Kongresinde Genel Başkan adayı seçildi. 22 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümet kurma görevi verildi. 24 Mayıs 2016 tarihinde ise 65. Türkiye Hükûmeti kurarak Başbakan oldu. AK Parti 27. dönem İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. 09 Temmuz 2018'de parlamenter sistemin son Başbakanı olarak görevini tamamladı. 24 Haziran seçimlerinin ardından yeni sistemin ilk TBMM Başkanı seçildi. 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine Devlet Şeref Madalyası verildi.

Binali Yıldırım, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Merak ettiğiniz daha birçok Erzincanlı siyasetçileri sizler için derlemeye devam edeceğiz bizi takipte kalın.