Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), bugün yayınladığı istatistiklerle Türkiye nüfusunun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini erkekler oluşturduğunu açıkladı.

Bağ evlerine göçecekler dikkat! Bağ evlerine göçecekler dikkat!

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılında, kadın nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi, erkek nüfus 42 milyon 704 bin 112 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle, toplam nüfusun yüzde 49,9'unu kadınlar, yüzde 50,1'ini ise erkekler oluşturdu.

60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınlar fazla

Kadınlar ile erkekler arasındaki bu oransal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle, 60 ve daha yukarı yaş grubundan itibaren kadınların lehine değişti.
Kadın nüfusun oranı, 60-74 yaş grubunda yüzde 52,2 iken 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 72,4 oldu.

Kadın ve erkeklerin oranı

En az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı yüzde 87,3 oldu. Yükseköğretim mezunu olan 25 ve daha yukarı yaştaki kadınların oranı yüzde 20,9 oldu. Yükseköğretim mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 67,6 oldu.

Kadınların istihdam oranının erkeklerin yarısından daha az olduğu görüldü. Kadınların istihdamda yarı zamanlı çalışma oranı yüzde 16,4 oldu.

Hanesinde 3 yaşın altında çocuğu olan 25-49 yaş grubundaki kadın istihdam oranı yüzde 26,1 oldu. Çalışan kadınların yüzde 67,5'inin işe geliş gidiş için harcanan zamandan memnun olduğu görüldü.

Kadın büyükelçi oranı yüzde 27,2 oldu. Kadın milletvekili oranı yüzde 17,3 oldu. Yükseköğretimde görevli profesörler içinde kadın profesör oranı yüzde 33,2 oldu. Yönetici pozisyonundaki kadın oranı yüzde 20,7 oldu.
Kadının çalışması ve sosyal hayata katkı sağlaması önemli bulundu.

Ortalama ilk evlenme yaşı kadınlarda 25,6, erkeklerde 28,2 oldu. Kadınların yüzde 15,9'unun eğitim seviyelerinin eşlerinden daha yüksek olduğu görüldü. Kesinleşen boşanma davaları sonucu annenin velayetine verilen çocuk oranı yüzde 75,7 oldu.
İnternet kullanan kadınların oranı yüzde 80,9 oldu.

İnternet üzerinden ürün siparişi veren ya da satın alan kadınların oranı yüzde 42,7 oldu. Kadınların yüzde 30,4'ü yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvensiz hissetti.

Ev işlerini genellikle kadınlar üstlendi

Aile yapısı araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında hanedeki ev işlerinin genellikle kim tarafından yapıldığı incelendiğinde, evin badana/boyası hariç tüm işlerin genellikle bir hanehalkı ferdi tarafından üstlenildiği görüldü.
Hanehalkı ferdi tarafından yapılan ev işleri cinsiyete göre incelendiğinde, ev işlerini genellikle kadınların üstlendiği görüldü. Kadınlar en fazla yüzde 94,4 ile çocuk bakımı, yüzde 85,6 ile çamaşır ve bulaşık yıkama (makineyle bile olsa), yüzde 85,4 ile yemek yapma ve evin günlük toplanması ve temizlenmesi işlerini üstlendi. Erkekler en fazla yüzde 74,1 ile aylık faturaların ödenmesi, yüzde 65,2 ile küçük bakım, onarım, tamir işlerini üstlendi.

Adem KÜÇÜKKAYA