Hiper bütünleşik sunucu sistemi ve yedekleme ünitesi alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 30.04.2021 - 10:30

İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü ( 5. kat 511 nolu oda)

İlan.gov.tr’de yer alan ihale ilanının detaylarına https://www.ilan.gov.tr/ilan/771704/ihale-duyurulari/mal-alim-ihaleleri/sunucu-sistemi-ve-yedekleme-unitesi-alinacaktir adresinden ulaşılabilir.