Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler programına ilişkin proje teklif çağrısı başlatıldı.

SOGEP Programının amacı programın uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak olarak açıklandı. Anadoludakiler markası ile de toprakların zenginliğinin dijital platformda paylaşılarak yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini amaçlanıyor.

Şampiyonluk kutlamalarında rakip taraftarlar karşılıklı oynadı Şampiyonluk kutlamalarında rakip taraftarlar karşılıklı oynadı

Hazırlanacak projelerin istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik, sosyal içerme, sosyal sorumluluk alanlarından en az biri ile ilişkili olması, asgari 1 Milyon TL bütçeli olması ve asgari eş finansman tutarının proje bütçesinin yüzde 10’u kadar olması ön şart olarak açıklandı. Özel sektör sadece öncelik 4 kapsamında başvuru sahibi olarak proje sunabilecek. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde 50 olarak açıklandı.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında; “Anadoludakiler” altında desteklenebilecek projelerde yerel kültürel ve coğrafi değerlerin korunması ve yaşatılması, yerel ürünlerin ve üretim tekniklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması, çevre dostu yöntemlerin kullanılması (temiz enerji, atık yönetimi vb), saygılı üretim kriterlerine uygunluk, sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi, yerel geleneğin ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması ile geleneksel üretim tekniklerinin korunması ve geliştirilerek ticaret hacminin artırılması, geleneksel üretim yöntemlerinin korunması ve modern teknolojinin entegre edilerek verimliliğin artırılması, yenilikçi tasarım ve teknolojilerle geleneksel üretimin buluşturulması, Anadolu’nun kültür mirasının canlı tutulması için geleneksel ve yerel bilginin hatırlanması, yeni nesil ile teknoloji aracılığıyla buluşturulması ve yaşatılması,

Yerel ürünlere yönelik sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve temiz üretim, yerel iş ve sağlıklı ürünlere erişim konularında ekonomik değer oluşturulması, Gıda güvenliği ve dayanıklılığı, Kentsel kırsal gıda sistemleri (yerel gıda sistemi), Gıda israfını azaltmak (döngüsel gıda), Sosyal gastronomi, Yeni nesil çiftçiler, yerel kültürün ve ürünlerin oluşturulması ve özgün biçimlerde deneyimlenmesi için yaparak öğrenme ve deneyimleme fırsatlarının sunulması ve hikâyelerin yerinde deneyimlenmesinin teşvik edilmesi, deneyim turizmi, yenilikçi turizm, Yerel hikâyeler, Hikâyenin deneyimi, Yerel kültür deneyimleri, Yerel ürün, üretim atölyeleri unsurlarının yer alması bekleniyor.

Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri uygun başvuru sahipleridir. Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer projelerde ise yalnızca iştirakçi olabilecek.

Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler ise şöyle açıklandı:

Yurtdışı gezi ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri, Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler, okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri, proje amaçları ile ilişkilendirilmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler,

Hali hazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler, hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler, Sosyal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal araştırma, analiz ve raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler.

Program kapsamında paydaşlardan SOGEP - Anadoludakiler programına ilişkin projelerinin bilgi formu, faaliyet planı ve bütçenin hazırlanması ile bu dokümanların Ajans ile paylaşılması bekleniyor. Projeye ilişkin olarak bilgi formu, taslak faaliyet planı ve bütçenin 19.07.2024 (Cuma) tarihine kadar [email protected] adresine e-posta ile gönderilmesi gerekiyor. Uygun bulunan projeler nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan BAKKA koordinasyonunda yapılacak.

Kaynak: iha