Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğünün 27 Adet HKİİ için Bakım, Onarım ve Kalibrasyon Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 06.03.2023 - 10:00

Tıbbi sarf malzeme satın alınacak Tıbbi sarf malzeme satın alınacak

İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adresi: Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu

İlan.gov.tr’de yer alan ihale ilanının detaylarına https://www.ilan.gov.tr/ilan/1126756/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-bakim-ve-onarim-hizmeti-alinacaktir   adresinden ulaşılabilir.