Ülkemizin batısıyla olan gelişmişlik farkını azaltmak ve bölgeyi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek amacıyla kurulan DAP İdaresi faaliyete başladığı 2013 yılından itibaren çeşitli sektörlere yönelik programlar uygulayarak bölgede yer alan birçok kamu kurum ve kuruluşunun, yerel yönetimlerin ve üniversitelerin projelerine finansman desteği sağlandı. Sağlanan destek  çerçevesinde; Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama, Hayvan İçme Suyu Göletleri, Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi, Tarihi Kent Bölgelerinin Canlandırılması, Okuma Kültürünün Geliştirilmesi ve Güneş Enerjisini Destekleme gibi başlıca programlar dahilindeki projeleri finanse etti. 2013 yılından bugüne kadar DAP İdaresi; 2.064 adet projeyi desteklemeye almış olup bu projelere toplam 1,2 milyar TL ödenek tahsis etti.
 

213 Milyon TL ödenek

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2023 yılı destekleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından onaylandı. Tarım ve Kırsal Kalkınma, Beşeri ve Sosyal Kalkınma alanında toplam 130 adet projeye 213 milyon TL ödenek tahsis edildi.
Aslan payı, tarım ve kırsal kalkınmanın DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, "Bölgenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenen projeler bağlı olduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından onaylandı. Bu yıl destekleyeceğimiz projelerin %90’ı tarım ve kırsal kalkınma, %10’unluk kısmı ise beşeri ve sosyal kalkınma alanındadır. Söz konusu projelere 213 milyon lira destek sağlayacağız. Desteklenen bu projelerle ilgili sektörlerde altyapı ihtiyaçlarını gidermeyi hedefliyoruz.” dedi.

Genç MÜSİAD 15. Olağan Genel Kurulu Genç MÜSİAD 15. Olağan Genel Kurulu

Öncelikle tarımsal altyapının giderilmesine yönelik projelerin desteklendiğini belirten Demirdöğen, tarım sektöründe en çok Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Projelerine kaynak aktardıklarını belirtti.
Demirdöğen, “Kamu kaynaklarını isabetli kullanarak, hem istihdamı artırıcı, hem de dönüşümü sağlayacak projeleri desteklemeye çalıştık. Tarımsal üretimin artırılması, tarımsal mekanizasyona geçilmesi, beşeri kaynakların geliştirilmesi ve istihdamın artırılmasını öngören projeler önceliğimiz oldu. 2023 yılı desteklerinin DAP bölgesine ve ülkemize hayırlı ve bereketli olsun” dedi. (İHA)