Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 30 kişilik kontenjanlarla sınırlı olmak koşuluyla YKS-P, ÖYSP-SP ve OBP ile birlikte değerlendirilerek öğrenci alacak.   Yayınlanan kılavuzda kontenjan, başvuru şartları ve sınav tarihleri yer aldı.

ÖĞRENCİ ALINACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI

T.C. uyruklu 25 Yabancı uyruklu 2, engelli 3 toplam 30 kişi alınacak.

Sınavlar: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde yapılacaktır. (Yalnızbağ Yerleşkesi)

Online kayıt işlemlerinde doğabilecek aksama vb. durumlarda kayıtlar 17-18 Ağustos 2023 tarihlerinde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavları Kayıt Bürosunda yapılacaktır.

Paragraf Soruları İçin İpuçları Paragraf Soruları İçin İpuçları

Sınava Müracaat Koşulları

T.C. vatandaşı olmak.

Resim Bölümü / Resim Ana Sanat Dalına başvuru yapacak alan içi ve alan dışı olan adaylar için;

Resim Bölümü / Resim Ana Sanat Dalına başvuru yapacak alan içi ve alan dışı olan adayların TYT’ den 140* puan almaları gerekmektedir. 2023 ÖSYS’de YKS ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava başvurabilirler.

2022 YKS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına (Açık Öğretim Fakültesi kontenjansız programları hariç) yerleştirilen adaylar, 2023 YKS puanı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken orta öğretim başarı puanına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir.

Engelli kontenjanına başvuracak adayların engel durumlarını “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelemeleri gerekmektedir (Bedensel Engelli, Görme Engelli, İşitme Engelli, MR (Mental Retardasyon) ile “Yaygın Gelişimsel Bozukluklar” (Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), Asperger Sendromu, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar).

*Engelli öğrenciler özel yetenek sınavlarına başvuru işlemlerinde bir önceki yıl TYT puanının 100 ve üzerinde olması durumunda ilgili yılda YKS'ye başvurmadan TYT 100 puanını kullanabileceklerdir.

Adayların biyometrik / vesikalık fotoğraflarını online kayıt esnasında sisteme yüklemeleri ayrıca sınav esnasında da aynı fotoğrafları yanlarında bulundurmaları gerekmektedir (Fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir).

Özel yetenek sınavına müracaat eden adayların OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi)’ ye yükledikleri belgelerde eksiklik olması halinde, sistem üzerinden beyan ettikleri mail adreslerine “Hatalı Başvuru” bilgisi gönderilerek eksik ya da yanlış olan evrak/evraklar ile ilgili düzenleme yapılması gerektiği belirtilecektir.

Yanlış beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak kayıtları silinecek ve haklarında yasal işlem yapılacaktır.

2023 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu yayınlandığında Özel Yetenek sınavları ile ilgili herhangi bir değişiklik görülmesi halinde başvuru duyuruları  yapılan değişikliğe göre güncellenecektir.

4 Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler (OBS Sistemine Yüklenecek Belgeler)

2023-YKS (Ortaöğretim başarı puanının içinde bulunduğu TYT/AYT sonuç belgesi dahil) sonuç belgesi (Zorunlu Belge),

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport (Zorunlu Belge),

1 adet biyometrik / vesikalık fotoğraf (Zorunlu Belge),

Engelli adaylarda; Bedensel Engelli, Görme Engelli, İşitme Engelli, MR (Mental Retardasyon) ile “Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), Asperger Sendromu, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar gibi engel durumlarını belirten “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” belgesi.

*Engelli Adayların Sınavları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 8 Mart 2022 tarih 31772 sayılı “Engelli Bireylere Yönelik Sınav Uygulamalarında ve Engelli Kontenjanında Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılır.

Ön kayıtlar, EBYÜ internet sayfasından http://gsfozelyetenek.ebyu.edu.tr “Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı” Başvuru linkinden online olarak yapılacaktır.

Önemli Not: Adayların OBS üzerinden yaptıkları online kayıt sonrasında, komisyon tarafından evrak kontrol ve başvuru değerlendirmesi yapılacaktır. Bu değerlendirme sonucunda adayın sınava girebileceğini gösteren “Başvurunuz Onaylandı” bilgisi e-posta yoluyla iletilecektir. “Başvurunuz Reddedildi” iletisi alan adaylar sınava girmeye kesinlikle uygun olmayan ve hak kazanamayan adaylar olacaktır. “Hatalı Başvuru” iletisi alan adaylar eksik ya da yanlış evrak/evraklar/bilgi nedeniyle tekrar komisyonun belirttiği süre içerisinde kayıtlarında düzenleme yapabileceklerdir (süresi geçen düzenleme kabul edilmeyecektir). *Değerlendirme sonucunda “Başvurunuz Onaylandı” iletisi alan, sınava girmeyi hak etmiş tüm adaylar kayıt sisteminden yapmış oldukları başvuru çıktılarını ve kimlik kartını (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) sınav günü yanında bulundurması zorunludur.

Daha fazla detaylı bilgiyi EBYÜ internet sitesinden ulaşabilirsiniz