MSB ANT Erzincan İşletme Müdürlüğü 29 Kalem Yazlık/Kışlık Giyim ve Kişisel Koruyucu ve Donanım Malzemeleri mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 21.03.2023 - 13:00

Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü  bilgisayar ve çevre birimleri satın alacak Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü bilgisayar ve çevre birimleri satın alacak

İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):  MSB ANT Doğu Bölge Erzincan İşletme Müdürlüğü Tedarik ve İdari İşler Şefliği

İlan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre ayrıntılı bilgiye https://www.ilan.gov.tr/ilan/1139174/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-giyim-malzemesi-satin-alinacaktir     adresinden ulaşılabilir.