KUDAKA, 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISINI İLAN ETTİ
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 19 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 2014 yılı Proje Teklif Çağrısı’na çıktı. Çağrı kapsamında iki ayrı mali destek programı düzenleniyor.
 
KUDAKA Erzincan İl Koordinatörü Fatih Sert yaptığı açıklamasında; “Program kapsamında Kâr amacı güden paydaşlara yönelik olarak hazırlanmış olan “İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı”, diğeri ise kâr amacı gütmeyen paydaşların başvuru yapabileceği “Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı”dır.
İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı’nın bütçesi 8 milyon ¨, Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı’nın bütçesi ise 2.5 milyon ¨ olarak belirlenmiştir. Ajans, söz konusu destek bütçesini TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak, nitelikli projelere hibe olarak kullandıracaktır.
Söz konusu programlar kapsamında kâr amacı güden başvuru sahipleri 15 bin ¨ ile 400 bin ¨ arasında, kâr amacı gütmeyenler ise 15 bin ¨ ile 250 bin ¨ arasında hibe desteği öngören projeler ile başvuru yapabileceklerdir. Bu programlar için son başvuru tarihi 07 Şubat 2014 saat 23:50 olarak belirlenmiştir. Başvuru yapmak isteyenlerin söz konusu gün ve saate kadar projelerini Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlamış ve tamamlamış olmaları gerekmektedir.
“İktisadî Kalkınma” ve “Yerel Kapasitenin Arttırılması” mali destek programlarının başvuru rehberlerine ve gerekli diğer dokümanlara www.kudaka.org.tr adresi üzerinden ulaşılabilir” dedi.