Erzincan Akabe Camii İmam Hatibi Hatem Tarık Tercan’ın tilâvet ettiği Kur’ân-ı Kerim’in ardından toplantı gündem maddelerine geçildi. Toplantı gündemi değerlendirmesinin ardından Erzincan’da görevine başlayan Müftü Mehmet Emin Çetin kürsüye gelerek deruhte edilen din hizmeti ve din eğitimi konuları üzerine personele çok önemli ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konuşma yaptı.

Çetin, “Camilerin emanet, cemaatin emanet, Kur’an kurslarının emanet, yaz kursları ve çocukların emanet olduğu” bilincinden hareketle, yapılması gereken vazifenin mes’uliyetinin ağırlığı ve personelin bu hususta göstermeleri gereken gayret, özveri ve hasbîlik ilkelerini hatırlattı.

Mehmet Emin Çetin, din eğitimi ve din hizmeti görevini yürütürken hayatlarıyla tüm zamanlara ve bizlere örneklik teşkil eden islam büyüklerinin yaşantılarından verdiği örneklerle ve bizlere ışık tutması gereken düsturların satırbaşlarını hatırlatarak, birlikte yürütecekleri çalışma takvimi içerisinde tüm personelimizin azami gayret göstereceklerine olan inançlarını dile getirdiler.

Kur’an kurslarının çalışması ve özellikle 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik çalışmaları ve yapılabilecek her türlü hayırlı etkinliği önemsediklerini ayrıca ifade eden Müftü Mehmet Emin Çetin;“Tüm çalışma arkadaşlarıma hayat boyu başarı, samimiyet, ihlas ve görevlerinde sebat ile birlikte, hayırlı çalışmalar diliyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

Daha sonra, Sivas İl Müftü Yardımcılığı’na tayin edilen ve Erzincan’dan ayrılan Müftü Yardımcısı Harun Özkan’a mikrofon uzatarak personel ile helalleşmesi için söz verdi.

Veda konuşmasının ardından bazı gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi ve toplantı sona erdi.