Sınav merkezlerine sınav evrakı götürme-getirme hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 17.02.2023 - 10:30

İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):  Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi İhale Odası

İlan.gov.tr’de yer alan https://www.ilan.gov.tr/ilan/1121145/ihale-duyurulari-hizmet-alim-ihaleleri-nakil-hizmeti-alinacaktir    adresinden ulaşılabilir.