Parasal sıkılaştırma yani sıkı para politikası, merkez bankalarının, fiyat istikrarı amacı kapsamında uyguladığı yöntemlerden biri olarak, genellikle ekonomide enflasyona bağlı eğilimlerin söz konusu olduğu dönemlerde uygulanır.  Genellikle enflasyondaki artışa, cari açık ve kurdaki artışın eşlik etmesi ile gündeme gelir. Sıkı para politikası ile merkez bankası piyasadaki para arzını kısmaya yönelik adımlar atar.Ekonomiyi yavaşlatmaya, hızlanan harcamaları kısmaya veya hızla yükselen enflasyonu frenlemeye yönelik olarak uygulanır.

Polisan Holding 2022 Gri Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı Polisan Holding 2022 Gri Sürdürülebilirlik Raporunu yayınladı

Parasal sıkılaşma kısaca para miktarını azaltmayı ve faiz oranlarını artırmayı kapsar. Bu bağlamda enflasyon baskısı yavaşlatılır. Sıkı para politikası hızla yükselen enflasyonu yavaşlatmayı hedefler.

Parasal sıkılaştırma ile faiz oranlarının artırılması, ekonominin büyüme hızını ve yurt içi yatırımlarını etkiler.

Kaynak: Haber Merkezi