Pelet sığır besi geliştirme yemi 16/2600 mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak 

Koruyucu kıyafet satın alınacak Koruyucu kıyafet satın alınacak

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 13.02.2023 - 10:00İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adresi:  Narman Açık Ceza İnfaz Kurumu Toplantı Salonu

İlan.gov.tr’de yer alan ihale ilanının detaylarına https://www.ilan.gov.tr/ilan/1113934/hayvan-ve-hayvancilik-hayvan-yemi-ve-mama-yem-satin-alinacaktir   adresinden ulaşılabilir.