İşte Erzincan Belediyesi Meclisinde görüşülenler

 1- Galericilik Faaliyeti yer talebine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi

Erzincan'da  Narkotik polisleri bir ayda 6 bin vatandaşı bilgilendirdi Erzincan'da Narkotik polisleri bir ayda 6 bin vatandaşı bilgilendirdi

2- Erzincan İli Merkez İlçe, Geçit Mahallesi 154, 164, 193, 849, 1078, 1082, 1833, 1835, 1836, 1838, 2050, 2051, 2194, 2196, 2199, 2200, 2202, 2921 ve 2925 parseller için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3- Mollaköy Beldesi Yeşilyurt Mahallesi sakinlerinin kullandığı meranın bulunduğu alanların kendi beldelerine katılmasına, idari sınır değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4- Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından talep edilen ve Erzincan İli Merkez İlçe Atatürk Mahallesi 991 Ada 2 Parsel ve 991 Ada 29 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin imar komisyon Raporunun görüşülmesi.

5- Erzincan Kent İçi Ulaşım Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi fiyat tarife değişikliğine ilişkin plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

6- İmar ve şehircilik Müdürlüğü’nün 24.07.2023 tarih ve E-51498 sayılı yazılarıyla; Erzincan ili, merkez ilçe, Atatürk Mahallesi 1407 ada 6 numaralı parsel için Belediyemizce hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi.

7- İmar ve şehircilik Müdürlüğü’nün 14.07.2023 tarih ve E-51043 sayılı yazılarıyla; Erzincan ili Merkez İlçe Hocabey Mahallesi 482 ada 2 parsel numaralı taşınmaz maliki, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde bulunana parselinde bireysel olarak inşaat yapması hususunun görüşülmesi.

8- İmar ve şehircilik Müdürlüğü’nün 26.07.2023 tarih ve E-51691 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, Demirkent Mahallesi 2381 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi.