Yedekleme stratejisi oluşturmak için 10 ipucu Yedekleme stratejisi oluşturmak için 10 ipucu

1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek olan yönetmelik ile Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmasına rağmen kesintisiz bir yıl hizmet almayan cep telefonu bağlantıları kesilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan "Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. 
Buna göre, kurumun MCKS'de kayıtlı iken son sinyalin üzerinden kesintisiz bir yıl elektronik haberleşme şebekelerinden hizmet almadığı tespit edilen cihazın haberleşme bağlantısı kesilecek ve cihazlara ilişkin kimlik bilgileri siyah listeye alınacak. 
Kimlik bilgisi siyah listeye alınan cihazın bir abone numarasıyla tekrar kullanılması halinde cihaz kullanıcısının elektronik haberleşme hizmetlerinden faydalanma talebi, ilgili abone numarası bilgisiyle birlikte işletmeci tarafından derhal kuruma bildirilecek.
Kuruma yapılan bildirim sonrasında cihazın son kullanıcılarından birine ait abone numarasıyla kullanıldığına ilişkin kurum tarafından yapılan kontrolün olumlu sonuçlanması halinde cihaza ait IMEI numarası tekrar kayıtlı hale getirilerek eşleştirilmiş beyaz listeye alınacak. 
Başvuru, cihazın son kullanıcısı tarafından e-Devlet kapısı üzerinden yapılabilecek. Yönetmelik,