Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş., Erzincan Organize Sanayi Müdürlüğüne yazı göndererek günlük doğalgaz kullanımının yüzde 40 oranında azaltılması çağrısında bulundu.

İran'ın gaz sevkiyatını durdurması ve günlük talebin 290 milyon metreküp seviyelerini aşması nedeniyle BOTAŞ, sanayiciye günlük doğalgaz kullanımını yüzde 40 oranında azaltma talimatı verdi. Kısıntı ile üretimin aksayacağını savunan sanayi sektörü temsilcileri karara tepki göstererek yurt içi ve yurt dışında taahhütleri olduğunu, ihracat teslimatlarında büyük baskı yaşanacağını bildirdiler.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) yüksek miktarda doğalgaz çeken Organize Sanayideki bazı sanayi kuruluşlarına gönderdiği yazıda gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarını sınırladı. Sınırlama nedeninin kış koşullarından dolayı konutlardaki gaz tüketiminin artmasıyla Türkiye'de günlük talebin 290 milyon metreküp seviyelerini aşmasıyla, aynı zamanda İran'ın Türkiye'ye gaz sevkiyatını durdurmasının rol oynadığı belirtildi.

Ahlatcı Holding bünyesindeki Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş.'den Erzincan Organize Sanayi Müdürlüğüne gönderilen yazıda şu bilgilendirme yapıldı:

"BOTAŞ tarafından dağıtım şirketleri ile paylaşılan bilgi doğrultusunda son günlerde mevsimsel koşulların etkisinin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğalgaz miktarındaki azalmalar nedeniyle ülkemizde arz- talep dengesinin sağlanmasında bazı güçlüklerle karşılaşıldığı anlaşılmaktadır. Ülkemizde arz-talep dengesinin sağlanmasında karşılaşılan güçlüklerin bertaraf edebilmek ve sistem dengesini sağlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması ve uygulanması zaruri yeti doğduğu belirtilmektedir.

Mevzuat ve sözleşme hükümleri kapsamında; ülkemiz doğalgaz arz güvenliğinin sağlanmasını teminen, şebeke işletmecisi konumunda olan iletim şirketinin talimatlarına dağıtım şirketlerinin ve ilgili tüketicilerin uyması zorunludur.

Bu çerçevede; 21.01.2022 saat: 08.00 itibariyle ikinci bir bildirime kadar sözleşmenizde belirtilen miktarın ilgili aya ait gün sayısına bölünmesi sonucu elde edilen günlük ortalama doğalgaz miktarının yüzde 60'ına tekabül eden doğalgaz miktarı ile sınırlandırılmıştır.

Ocak 2022 dönemi için şirketimize bildirilen 325 bin Sm3'e göre günlük doğalgaz tüketim miktarınız 10 bin 484 Sm3'tür, tüketiminizin yüzde 60'lık kısmına karşılık gelen 6 bin 290 Sm3'ü geçmeniz (talimata aykırı hareket etmeniz) durumunda BOTAŞ tarafından uygulanacak olan müeyyideler tarafınıza aynı koşullarda yansıtılacaktır.

Söz konusu doğalgaz kısıntısı ile ilgili olarak gerekli her türlü tedbirin alınması ve sistem dengesinin yeniden sağlanması yönünde sağlayacağınız katkı ve işbirliği için teşekkürlerimizi bildiririz."