Bayburt Yöresel Turşu Üretim Tesisi Makine Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 09.01.2023 - 14:00
İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Bayburt Belediyesi İhale İşleri Şefliği Kat:3

Koruyucu kıyafet satın alınacak Koruyucu kıyafet satın alınacak

 İlan.gov.tr’de yer alan ihale ilanının detaylarına https://www.ilan.gov.tr/ilan/1100139/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-tursu-uretim-tesisinde-kullanilmak-uzere-makine-alinacaktir    adresinden ulaşılabilir.