İslam dini hiçbir din ve dinin kutsallarına karşı kötülüğü, aşırılığı uygun görmez özünde hep sevgi ve birlik barındırır. O halde İslam’a ve  kutsallara saldırı sizce neden kaynaklanıyor?

KURAN-I KERİM SALDIRILARI

Daha önce de Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara sahne olan İsveç'te son olarak başkent Stockholm'de Irak asıllı SalwanMomika, 28 Haziran'da Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Danimarka'da ise Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde 22 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, 24 Temmuz'da sırasıyla İran ve Irak'ın Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı.

Grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'ın kutsallarına hakaret etmişti.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "DanskePatrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri bugün de önce Mısır'ın, daha sonra da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda temmuz ayında yapılan oylamada dini sembollere, kutsal kitaplara, ibadet yerlerine yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendiren karar tasarısı oybirliğiyle kabul edildi. Yani artık uluslararası hukukta tüm dinler, kutsal kitaplar ve sembollere yapılan saldırı özgürlük göstergesi değil suç sayıldı.

Dilerseniz önce dünya üzerinde kaç din var? Hangi dinin kaç mensubu var? Önce onlara bakalım sonra gerçek bir inanan neden kutsallara saldırmaz onları anlatalım.

DÜNYA’DAKİ  DİNLER

Dünya üzerinde vahye dayanan  semavi 4 din bulunuyor.

- İslamiyet

- Hristiyanlık

- Yahudilik

Bu dinlerin her biri birbirinden farklı zamanlarda ortaya çıktı. Hepsinin inanış şekilleri, düşünce yapıları ve diğer her şey farklıdır. Tabi bunların yanı sıra küçük gruplar tarafından da benimsenen küçük din yapıları da bulunuyor.

Erkekler İçin En Trend Ceketler Erkekler İçin En Trend Ceketler

-Budizm

- Jainizm

- Sihizm

- Şintoizm

- Taoizm

- Zerdüştlük

Her dinin de kendine göre özellikleri vardır. Tabi hangi dinin kaç mensubu var net olarak bunu bilmek de mümkün değildir. Çünkü az önce de belirttiğimiz üzer dünya üzerinde çok fazla din bulunuyor ve kendi içlerinde de bölgesel olarak ayrılıyorlar. Tam da bu sebepten dolayı net sayılar elde edilemiyor.

Semavi dinler tek tanrılı din olarak da biliniyor. Bu dinlere tek bir kitap ve tek peygamber gönderilmiştir. Bütün evrenin tek bir yaratıcısı olduğuna inanılır ve bu dünyada ortalama olarak 2,1 milyar Hristiyan, 1,3 milyar Müslüman ve 14 milyon da Yahudi olduğu biliniyor. Ama bu verinin de yüzde 100 doğru olduğunu söylemek mümkün değil.

Yerel ve beşeri dinlere bakacak olursak;

- Japonların yerel inanışı olan Şintoizm’den bahsedebiliriz. Bu din, diğer dinlere hoşgörülüdür ve dört milyon kadar üyeye sahiptir.

- Hinduizm ise bir milyon kadar üyeye sahip olmasının yanı sıra en yaygın dinlerden birisidir.

- Çin temelli Taoizm, Budizm ve Konfüçiyizm. Her biri yine farklıdır ve bunlar arasında en çok bilinen Budizm’de de temel inanış putlaradır.

Son olarak dünyada en çok hangi dine inanılıyor dersek de şu verileri aktarabiliriz:

- Yüzde 32’lik oranla Hristiyanlık

- Yüzde 23’lük oranla Müslümanlık

- Yüzde 15’lik oranla Hinduizm

- Yüzde 7 ile Budizm ve

- Yüzde 0,2’lik bir oranla da Yahudilik

DİĞER DİNLERİN KUTSALLARINA NİÇİN HAKARET EDEMEYİZ?

 İslam dini  Müslümanların  diğer dinlerin kutsallarına hakaret etmesini ayetle yasaklamıştır. Bu yüzden bir müslüman  bir başka dinin mensuplarının kutsallarına hakaret edemez. Cenab-ı Hak Enam Suresi 108. Ayette: “Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin; sonra onlar da düşmanca, bilgisizce Allah'a (iman edenlere) söverler. İşte böyle, biz her ümmete yaptıklarını süslü (çekici) gösterdik, sonra onların son varışları rablerinedir. O yapmakta olduklarını onlara haber verecektir.” buyurulmaktadır.

Kutsal kitapların hepsi toplumun tutum ve davranışlarının daha kötüye gideceğini önceden bildirdi. Bu değişimin sonucunda insanların ahlaki ve toplumsal değerlerinde büyük bir çöküş yaşanacağı bildirildi. Ve tatbiki yine tüm kutsal kitaplarda bu kötülüklere uyanların cezalandırılacağı, kalbini Allah yolundan çevirmeyenlerin ise mükâfatlandırılacağı müjdelendi. 

Öze inersek bir Müslüman neden her hangi bir dine ait kutsalına saygısızlık gösteremez ona bakalım.

Kuran-ı Kerimde geçen semavi dinlere ait ayetlerden bazıları:

Bakara Suresi, 136. ayet: Deyin ki: "Biz Allah'a; bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve biz O'na teslim olmuşlarız."

Al-i İmran Suresi, 84. ayet: De ki: "Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbiri arasında ayrılık gözetmeyiz. Ve biz O'na teslim olmuşlarız."

Nisa Suresi, 136. ayet: Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, şüphesiz uzak bir sapıklıkla sapıtmıştır.

Mâide Suresi, 46. Ayet: O peygamberlerin izleri üzere Meryemoğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.

Görüldüğü gibi bu dinleri ve kutsallarını yok saymak bizde yasaktır. İmanımızın şartlarından biridir peygamberlere ve onlara indirilenlere inanmak. İnancımız gereği onların tahrip edildiğini bilsek de özündeki kutsallığından gerekli saygıyı göstermek ve peygamberlerine inancımızı sürdürmek zorundayız.

                SONUÇ OLARAK

                Bir Müslüman Kur’anın emirleri doğrultusunda  başkalarının inançlarına, kutsallarına saygısızlık edemez.  Kafirun suresinde zikredildiği gibi “Sizin dininiz Size, Bizimki de bize” diyerek  bir orta yol bulur.