Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek Madde 2’nin (b) fıkrasına göre toplam 102 sözleşmeli personel pozisyonuna Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasından sonra başvuru yapmayan yedek adayların yerine yerleşen yedek adaylara ilişkin liste ekte gösterilmiştir.

EVRAK TESLİMİNDE İSTENİLEN BELGELER

1- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu

2- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi.

3- Diplomanın aslı ve fotokopisi veya E-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi.

4- Kariyer Kapısı yerleştirme sonuç belgesi.

5- 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesi.

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi. (Askerlik hizmetini tamamlamış olanların askerlik durum belgesinde sevk ve terhis tarihinin bulunması gerekmektedir.)

7- 6 Adet belgelik fotoğraf (“Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun) (Biyometrik olmasına gerek yoktur.)

8- Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr​ adresinden de alınabilir.)

9- Avukat pozisyonlarına yerleşen adaylar için Avukatlık Ruhsat Belgesi aslı ve fotokopisi

10- Sağlık Kurulu Raporu (Raporun üzerinde sağlık kurulu raporu olduğu ve Kurumumuzda yerleştirildiği görevi yapmasına engel akıl ve beden hastalığı bulunmadığına ayrıca teknik personel ve avukat pozisyonuna yerleşen adaylar için seyahat ve/veya arazide çalışmaya uygun olduğuna dair ifadelerin yer alması gerekmektedir. Devlet Hastanelerinden veya Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarından alınabilir.)

11- E-devlet üzerinden alınacak barkodlu detaylı hizmet dökümü (iş yeri ve unvanlarını gösterir şekilde olacak.)

ADRES:

 Karayolları Genel Müdürlüğü

Tunceli Ovacık'ta 205 çiftçi 3 bin 671 dekarda fasulye üretiyor Tunceli Ovacık'ta 205 çiftçi 3 bin 671 dekarda fasulye üretiyor

 Personel ve Atama Şubesi Müdürlüğü (A Blok)

 Devlet Mahallesi İnönü Bulvarı No:14   

 Yücetepe Çankaya / ANKARA