2021 Yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2 kapsamında onaylanan ve Sureks İnşaat Tekstil Makine Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tarafından yürütülecek “İhracat İçin Üretim Alt Yapısını Güçlendirme” isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzincan Yatırım Destek Ofisi binasında gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, firma ve Ajans yetkilileri katıldı.

İstanbul’da kapı ve pencere üretimi sektöründe faaliyet gösteren, sektörde kendi markaları ile satış ve ihracat yapan Sureks firması, ihracat alanındaki büyüme planları çerçevesinde yeni yatırımlarını KUDAKA desteği ile Erzincan’da sürdürmeyi planlamaktadır.

Sektör deneyimini Erzincan’a aktarmayı ve burada büyümeyi hedefleyen firma KUDAKA tarafından desteklenen proje kapsamında, ilk etapta5 yeni istihdam, %20 ihracat artışı, üretimde kalıp sayısı artışı ve üretim kapasitesi artışını hayata geçirmeyi amaçlamaktadır. Yatırımın tamamlanması ve üretim kapasitesine tam olarak ulaşılması sonrasında istihdamın ve ihracatın daha da artması beklenmektedir.

Projenin hayata geçirilmesi ile firma ilk etapta 1 milyon dolarihracat seviyesine ulaşmayı hedeflemektedir. KUDAKA tarafından sağlanan destekle tamamlanacak üretim ve kapasite artışının ihracata dönmesi neticesinde bölgenin ve Türkiye’nin ihracatında ve cari açığın azaltılmasında olumlu katkı sağlanması planlanmaktadır.