Erzincan Belediyesi Meclis Üyesi Chp Grup Başkan Vekili Mehmet Demir Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’nun katledilişinin 29. Yılı münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Yazdıklarıyla, yaptıklarıyla, yaşamı boyunca verdiği mücadele ile Uğur Mumcu için kullanılabilecek en uygun tanım halkın vicdanı sözcüğüdür. Öncelikle Uğur Mumcu akademik disiplinden gelen seçkin bir hukukçudur. Üniversite özerkliğinin, demokrasinin, hukuk devletinin, düşünce özgürlüğünün yılmaz savunucusudur. Bu sayılanların eksiksiz uygulanıp yaşanabilmesinin ön koşulunun özgür, bağımsız bir vatan olduğunun bilincindedir. Kurtuluş Savaşıyla ulaşılıp Lozan’da tescillenen ulusal bağımsızlığın, laik demokratik düzenin manevi mirasçısı, sakıncalı piyadesiydi. Mazlumların safında, emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine karşı mücadeleyle geçen kısa ama onurlu bir yaşamdan bu gün için de alınacak dersler vardır. 

Uğur Mumcu, sınırlarını Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinin, Atatürk ilkelerinin ve çağdaş değerlerinin çizdiği bir kavganın öncülerindendir.  Gazeteciliğin, halkın sağlıklı bilgi alma, kamuoyunun özgürce oluşmasına katkı verme sorumluluğunu taşımak olduğuna inandı. Yaşamı boyuncu bunun kavgasını verdi. Gazeteciliği, medya patronlarının ihale takipçiliğine, bürokrasi maymunculuğuna indirgeyen genel yayın yönetmenlerinin, mesleği itibarsızlaştıran sabıkalı sahtekârların, sermayenin dolma kalemlerinin korkulu rüyasıydı. Demokratik düzeni çürüten, halkı sömüren tarikat, siyaset, ticaret sarmalını, hazineyi soyan hayali ihracatçıları, silah kaçakçılarını, iktidar sahiplerince kollanan mafya düzeninin gerçek yüzünü halka sundu.

Ölümünün 29. Yılında gazeteci yazar Uğur Mumcu’yu saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz dedi.