Erzincan genelinde ihtiyaç fazlası toplamda 43 adet mera için ihaleye çıkılmış, 38 adet talipli toplamda 3.180.500 TL ihale bedeli ile kiralamaya hak kazandı. 

2023 Yılı Otlatma Sezonu için ihtiyaç fazlası olarak belirlenen 43 adet mera göçerlere mevsimlik hayvan otlatmaları amacıyla kiraya verildi. 

2022 Yılı Otlatma Sezonunda mera, yaylak ve otlakların kullanılması ve uyulması gereken hususlar 25.01.2022 tarih ve 2022/1 Nolu Valilik Genel Emri ile belirlenmiş 4342 Sayılı Mera Kanunu ve Mera Yönetmeliği hükümleri uyarınca mera, yaylak ve kışlaklarda her türlü kiralama işlemleri ve otlatma planlarının uygulanması İl Mera Komisyonunca yürütülüyor. 

Göçerler kiraladıkları mera, yaylak ve otlağa İl Mera Komisyonundan alınan kiralama belgesinde belirtilen cins ve miktardan farklı nitelik ve sayıda hayvan getirmeyecek, kiraladıkları yeri ücret karşılığında başkalarına kiraya vermeyecekler. İl Mera Komisyonundan kiralama işlemi yapmadan izinsiz hayvan otlatan ve 2022 yılında çeşitli sebeplerle kiralamaya kapalı olan yerlerde otlatma yaptıkları tespit edilen sürü sahipleri ile kiralanan meranın otlatma kapasitesinden fazla sayıda hayvan getiren ve kiraladıkları yeri ücret karşılığında başkalarına kiraya verdikleri tespit edilen göçer sürü sahiplerine her hayvan için otlatma bedelinin 3 katı idari para cezası kesilecek (3 x 80 TL/BBHB= 240 TL/BBHB) ve otlatma kapasitesini aşan hayvanlar derhal meradan tahliye ettirilecek. Mera kiralaması yapan sürü sahiplerinin bu ihlallere devam ettiğinin tespiti halinde izin belgeleri veya sözleşmeleri iptal edilecek ve söz konusu meradan tahliyeleri sağlanacak.

Yerli göçerlerin ikamet ettikleri (otlatma hakkının bulunduğu) yerleşim yerine İl içi veya İl dışından satın alarak hayvan getirmeleri halinde; bulunduğu yerleşim yeri için, Nisan Ayı sonuna ait Hayvancılık Bilgi Sistemine kayıtlı güncel hayvan sayısını belirten belge ile satın aldığı hayvanların noter satış belgesini yapılan kontrollerde ibraz etmeleri gerekiyor. Yapılan kontroller sonucu başkasının hayvanını kendi uhdesine alıp mera, yaylak ve otlaklarda otlattığı tespit edilenlere her hayvan için 80 TL/BBHB idari para cezası kesilecek ve üzerlerine aldıkları hayvanlar derhal meradan tahliye ettirilecek. Mera, yaylak ve otlaklarda bulunan çoban ve göçerlerin bildirilmemesinden merayı kiralayan sürü sahibi sorumlu tutulacak. Komisyona ismi bildirilmiş olan şahıslardan ve verilen kimlik kartlarının ilgilinin üzerinde bulunmamasından merayı kiralayan sürü sahibi sorumlu olacak. 

Adem KÜÇÜKKAYA