Milli İstihbarat Akademisi 2024/2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi lisansüstü programlarına başvurular başladı. Başvurular, bugünden itibaren 5 Temmuz'a kadar "basvuru.mia.edu.tr" adresinden alınacak. Adaylar, İstihbarat ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü bünyesindeki "İstihbarat Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı" ve "Güvenlik Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Programı"na başvurabilecek. Başvurular sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli olacak. Adaylardan en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarından en az 2,5 genel ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaları ve ALES'ten (SÖZ/EA/SAY) en az 75 puan almaları gerekmektedir. Ayrıca, İngilizce YDS ya da e-YDS'den en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce sınavlarından bu puanların muadili bir puan almaları gerekmektedir. Başvurular sırasında bir niyet mektubu da sunulması gerekmektedir. Adaylar, yazılı bilimsel sınav ve mülakat sınavlarına girecekler ve en yüksek puana sahip olan ilk 15 öğrenci programa asil olarak kayıt hakkı kazanacaklar.

Milli İstihbarat Akademisi, öğrencilerine geniş bir perspektif kazandırmayı hedefliyor. İstihbarat Çalışmaları ve Güvenlik Çalışmaları yüksek lisans programları kapsamında öğrencilerin istihbarat alanının teorisi ve metodolojisi hakkında yetkinlik kazanmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilere ekonomi, sosyoloji, psikoloji, iletişim, uluslararası ilişkiler gibi disiplinlerden de dersler verilecek, böylece öğrenciler daha geniş bir perspektif edinebileceklerdir.

Tunceli'de kaçak balık avlayan 2 kişiye 10 bin 480 lira ceza Tunceli'de kaçak balık avlayan 2 kişiye 10 bin 480 lira ceza

Akademinin amacı, Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda akademik bilgi üreten uzmanlar yetiştirmektir. Mezun olan öğrenciler, özel sektör, akademi ve devlet kurumlarında çalışabilecekler. Ayrıca, öğrenciler eğitim sürecinde çeşitli araştırma projelerine katılma imkanına sahip olacaklar. Araştırma merkezleri aracılığıyla istihbarat, güvenlik, strateji, bölgesel çalışmalar, siber ve elektronik istihbarat gibi alanlarda bilimsel projeler yürütülecek ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Güvenlik Çalışmaları yüksek lisans programı öğrencileri, günümüz değişen dünya sistemi ve yeni tehdit algıları çerçevesinde sorunları analiz edebilme ve yeni yöntemler geliştirebilme kapasitesine sahip uzmanlar olarak yetiştirilmeyi amaçlar. Program kapsamında güvenlik teorisi, hibrit tehditler, terör, göç, çatışma çözümleri, strateji, ve jeopolitik gibi alanlardan dersler yer alacaktır. Bu sayede öğrenciler, küresel ve bölgesel tehditlere karşı yeni bakış açıları geliştirebilecek ve Türkiye'de güvenlik çalışmalarındaki uzman kapasitesini artırarak bilgi üretimine katkı sağlayacaklardır.

Kaynak: aa