.

Yanan orman derler ciğerler yanıyor
Analar ağlıyor kurdu kuşu ağlıyor
Bunca emek göz önünde heba oluyor
Orman deyip geçme hele bir düşün.

Kolay kazanılmadı bu güzel yerler
Nice emek verildi binbir zahmetler
Altında yatar nice isimsiz erler
Orman deyip geçme hele bir düşün.

Para ile maddiyatla değer ölçülmez
Değerine nice servet paha biçilmez
Ser verilir de varlığından geçilmez
Orman deyip geçme hele bir düşün.

Börtü böcek nice canlara olur yuva
Fırsat verilmesin hırsıza bed huya
Yanına kalmasın hainin elleri kuruya
Orman deyip geçme hele bir düşün.

Güzel yurdumun gerdanlığı incisi
Gözleri kamaşır yabancısı yerlisi
Dünyada eşsiz, yoktur onun gibisi
Orman deyip geçme hele bir düşün.

İhsaniyem ciğerler yandı tutuştu
Ehl-i vicdan gördü hemen koşuştu
Nice dilsiz ateş-i suzan ile boğuştu
Orman deyip geçme hele bir düşün.